Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Kredītiestāžu likumā. Tos izstrādājuši VA „Maksātnespējas administrācija” un Tieslietu ministrijas speciālisti. Ar grozījumiem vēlas noteikt, ka ziņas par fiziskās un juridiskās personas kontiem un veiktajiem banku darījumiem sniedzamas šo personu maksātnespējas procesa administratoram pienākumu izpildei. Tās sniedzamas, pamatojoties uz pieprasījumu, kam pievienots tiesas lēmuma noraksts par maksātnespējas procesa administratora iecelšanu konkrētajā procesā. Kredītiestāžu likumā ir noteikta kārtība un gadījumi, kad kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, tajā skaitā, ziņas par kontiem un veiktajām banku operācijām, sniedzamas attiecīgi pašām fiziskajām un juridiskajām personām vai trešajām personām – valsts institūcijām, valsts amatpersonām vai citām iestādēm un amatpersonām. Savukārt Maksātnespējas likumā ir noteikta maksātnespējas procesa administratora rīcība un pienākumi saistībā ar konkrētu ziņu iegūšanu no kredītiestādēm. Taču saskaņā ar pašreizējo regulējumu administratora pienākumu pildīšana pēc lietas ierosināšanas ir apgrūtināta. Administrators atzīstams par juridiskās personas pilnvaroto personu pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, tādējādi ziņas no kredītiestādes maksātnespējas procesa administrators var saņemt gadījumā, ja tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process. Savukārt maksātnespējas procesa administratoram fiziskās personas maksātnespējas procesā ziņu saņemšana no kredītiestādēm ir neiespējama.   Ievērojot minēto un to, ka kredītiestāžu rīcībā esošās informācijas iegūšanas speciālā kārtība ir regulēta Kredītiestāžu likumā, nepieciešams veikt šos grozījumus. Grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu, Ekonomikas, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Veselības un Vides ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam un Valsts kancelejai. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv