Informācija presei
Šodien aprit gads, kopš darbu tieslietu ministra amatā uzsāka Mareks Segliņš.– 2009. gada 12. martā Saeima apstiprināja Valda Dombrovska vadīto valdību. Par vienu no būtiskākajiem gada laikā paveiktajiem darbiem tieslietu ministrs M. Segliņš uzskata jaunā Maksātnespējas likuma izstrādi, cerot uz ātru tā ieviešanu šajā gadā. Ar jauno likumu plānots uzlabot maksātnespējas regulējumu, tostarp padarīt maksātnespējas procedūru vienkāršāku, ātrāku un efektīvāku. Ņemot vērā likuma aktualitāti un nozīmīgumu, ministrs aicina uzņēmējus, juristus un sabiedrību kopumā aktīvi iesaistīties šī likuma ieviešanas procesā, lai tas sasniegtu izvirzītos mērķus. Ņemot vērā straujās pārmaiņas valsts ekonomiskā, viens no prioritārajiem jautājumiem ministra darbā bija tiesnešu atalgojums un tā izmaiņas saistībā ar budžeta samazinājumu tieslietu nozarei. Ministrs uzskata, ka tiesu varas neatkarība ir jānodrošina, neskatoties uz pārmaiņām tieslietu nozarē un valstī kopumā. Tāpat ministrs uzskata, ka liels darbs ieguldīts dažādu normatīvo aktu pilnveidošanā un aktualizēšanā. Kā pērn, tā arī šogad pastiprināta uzmanība tiek veltīta Komerclikuma un Civillikuma modernizēšanai, lai šie normatīvie akti veicinātu ekonomikas atveseļošanu un uzņēmējdarbības uzlabošanu Latvijā. Viens no pēdējā laikā visvairāk juristu vidū apspriestajiem jautājumiem ir atsevišķu bezstrīdus prasību nodošana izlemšanai brīvajām juridiskajām profesijām. Kā norāda tieslietu ministrs, tas ir viens no veidiem, kā efektivizēt tiesu darbu, atbrīvojot tās no bezstrīdus lietu izskatīšanas un dodot iespēju vairāk uzmanības veltīt nopietniem civiltiesiskiem strīdiem. Tiesu statistikas dati liecina, ka vismaz 70% prasību pirmajā instancē ir bezstrīdus lietas. Kā jau ministrs vairakkārt publiski norādījis, tiek diskutēts par bezstrīdus laulību šķiršanu, bezstrīdus saistību izpildes un saistību izpildes brīdinājuma kārtībā lietu nodošanu izskatīšanai brīvajām juridiskajām profesijām. Pērn arī uzsākta Krimināllikumā noteikto soda sankciju pārskatīšana, lai realizētu 2009. gadā apstiprinātajā Kriminālsodu politikas koncepcijā nospraustos mērķus. Tiek plānots, ka izmaiņas Krimināllikumā šī gada laikā tiks nodotas apstiprināšanai. M. Segliņš tieslietu ministra amatā apmeklējis arī daudzas padotības iestādes, personīgi iepazinies ar darbu tiesās un ieslodzījuma vietās. Pēc ministra domām, tieši klātienē ir iespējams iepazīties ar dažādām iestāžu darba niansēm, ko nevar redzēt tikai strādājot ar normatīvajiem aktiem un sazinoties rakstiski. Turpinot darbu ministra amatā, M. Segliņš par prioritātēm uzskata Tieslietu padomes izveidošanai nepieciešamo normatīvo aktu pieņemšanu vēl šīs Saeimas laikā, kā arī pašas Tieslietu padomes izveidošanu. TM Sabiedrisko attiecību nodaļa Tālr. 67036712 e-pasts: prese.tm@tm.gov.lv