Informācija presei
Mazinās administratīvo slogu uzņēmējiem
Otrdien, 1. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja vairākus Tieslietu ministrijas un Uzņēmumu reģistra sagatavotus likumprojektus, ar kuriem paredzēts būtiski samazināt administratīvo slogu. Turpmāk uzņēmēji varēs nepieciešamos dokumentus iesniegt jebkurā Uzņēmumu reģistra nodaļā neatkarīgi no tā, kur reģistrēta uzņēmuma juridiskā adrese, savukārt Uzņēmumu reģistrā iesniedzamās pieteikumu veidlapas vairs netiks apstiprinātas ar Ministru kabineta noteikumiem. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka pilnīga dokumentu aprites un apstrādes procedūru elektronizācija Uzņēmumu reģistra darbā nodrošinās būtisku pavērsienu administratīvā sloga un birokrātijas samazināšanā uzņēmējiem. Vienlaikus ministrs ir pārliecināts, ka Uzņēmumu reģistra ieviestie modernie tehnoloģiskie risinājumi dokumentu apritē un datu apmaiņā ar uzņēmējdarbības uzsākšanas, veikšanas un izbeigšanas procesā iesaistītajām valsts institūcijām pozitīvi ietekmēs Latvijas rādītājus tiesiskās vides novērtējumos dažādos starptautiskajos reitingos. Uzņēmumu reģistra klientiem turpmāk nebūs jāsaskaras ar nepilnīgām veidlapām un pašiem jāvērtē to saturs, gadījumos, ja veidlapas nav bijis iespējams laikā aktualizēt strauju normatīvo aktu grozījumu rezultātā. Tāpat Uzņēmumu reģistram, atbilstoši klientu ieteikumiem, būs iespēja operatīvi papildināt veidlapu paraugus ar fakultatīvi norādāmu informāciju, kas atvieglos klientiem veidlapu aizpildīšanu. Proti, likumprojekti paredz atteikšanos no Uzņēmumu reģistra dažādos reģistros iesniedzamo pieteikumu veidlapu apstiprināšanas ar Ministru kabineta noteikumiem, lai novērstu normatīvo aktu grozījumu skaita un apjoma nevajadzīgu palielināšanos, kā arī mazinātu administratīvo slogu un paātrinātu pieteikumu veidlapu uzlabošanu ar papildinājumiem, kuri veidlapu aizpildīšanu padarītu saprotamāku un Uzņēmumu reģistra sniegtos pakalpojumus pieejamākus. Vienlaikus likumprojektā ir noteiktas pieteikumos norādāmās ziņas. Minētā kārtība attiecas gan uz komersantiem un uzņēmumiem, gan biedrībām, nodibinājumiem, politiskajām partijām un citiem tiesību subjektiem. Savukārt likumprojekts "Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” paredz atteikšanos no tiesību subjektu ģeogrāfiskas lietu piekritības. Tas nozīmē, ka uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā reģistrējamie tiesību subjekti varēs iesniegt dokumentus jebkurā Uzņēmumu reģistra nodaļā neatkarīgi no tā, kur reģistrēta viņu juridiskā adrese. Šobrīd Uzņēmumu reģistra dažādos reģistros iesniedzamo pieteikumu veidlapu paraugus nosaka 15 dažādi Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem kopumā apstiprinātas 114 pieteikumu veidlapas. Ar likumprojektu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv