Augusta pirmajā nedēļas nogalē Baltijas jūras krastā, Mazirbē, notika tradicionālie Līvu jeb lībiešu svētki. Svētku laikā tika atzīmētas divas jubilejas – 70 gadi, kopš atklāts Līvu tautas nams Mazirbē, kā arī 20 gadi kopš atjaunota Līvu svētku tradīcija. Svētku laikā no 28. jūlija līdz 1. augustam Mazirbē norisinājās dažādas aktivitātes. Suminot Līvu tautas namu 70 gadu jubilejā, tika organizēta īpaša jubilejas pēcpusdiena. Tās laikā tika prezentēts lībiešu valodas mācību materiāls un CD „Lībiešu – latviešu – angļu vārdnīca”, ko ierunājusi Erna Vanaga. Tika prezentēta Baltijas Starptautiskās akadēmijas maģistrantu un Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņu darbu izstāde „Lībiešu simbolika mūsdienu pielietojumam”. Tāpat tika atklāta Eiropas kultūras mantojuma dienas 2008 „Neparastais mantojums” Lībiešu radošo vasaras nometņu dalībnieku zīmējumu izstāde „Laivu kapsēta Mazirbē”, bija iespējas klausīties lībiešu tautas dziesmas lībiešu nometņu „Mierlinkizt2009” un „Rāndadilba2009” dalībnieku izpildījumā. Biedrība „Latvijas Nacionālais Parks” prezentēja projektu „Līvu krasta kultūrvēstures, seno arodu un dzīvesstāstu  izpēte Ziemeļkurzemes nākotnes attīstībai”. Projekta līdzfinansētājs ir Norvēģijas finanšu instrumenta grantu shēma „Īstermiņa ekspertu fonds”. Svētku laikā notika arī radošās apvienības „Jūras vēstis” videofilmas „Gaisma pār Kolkasragu” pirmizrāde. Videofilmā atainots kapteiņa Visvalža Feldmaņa dzīvesstāsts.. Svētku koncertā piedalījās lībiešu ansambļi no Rīgas, Ventspils, Tārgales un Kolkas, bet tradicionālo gājienu uz jūru vadīja Kolkas pūtēju orķestris. Vakarā, saulrietā tika aizdegts tradicionālais svētku ugunskurs jūrmalā, bet pie Lībiešu tautas nama koncertu sniedza ansamblis „Jūrkant”. Neliela  foto reportāža par Līvu svētkiem apskatāma šeit.