Informācija presei
Mediatoru saimei pievienojas 4 jauni sertificēti mediatori
Otrdien, 20. novembrī, izsniegti sertifikāti četriem jaunajiem mediatoriem, kuri veiksmīgi nokārtojuši sertifikācijas pārbaudījumus. Turpmāk Latvijā kopumā darbosies jau 54 sertificēti mediatori. Mediatoru sertifikātus saņēma Ringolds Rancāns, Guna Grāmatniece, Dace Kalniņa un Inga Auziņa. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina akcentē, ka mediācija ir efektīva un mūsdienīga strīdu risināšanas metode, kurai ir nākotne. Arī Latvijā tā pakāpeniski kļūst plašāk izmantota, ko pierāda arvien pieaugošā cilvēku interese par Tieslietu ministrijas un Sertificētu mediatoru padomes īstenotajiem pilotprojektiem "Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās" un "Mediācija ģimenes strīdos". Arī Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros veiktajā Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumā pozitīvi atzīmējusi līdz šim Latvijā īstenotās aktivitātes mediācijas jomā. Lai arī turpmāk Latvijā veicinātu mediācijas iedzīvināšanu, svarīgi sekmēt izpratni par šādu strīdu risināšanas metodi un uzticēšanos tai. Liela loma tajā ir arī pašiem mediatoriem. Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Kristīne Dārzniece uzsver: "Sertificētu mediatoru padomes mērķis ir veicināt mediācijas, kā alternatīva domstarpību risināšanas veida, kvalitatīvu, labiem valsts pārvaldes principiem un demokrātiskas sabiedrības interesēm atbilstošu visaptverošu ieviešanu un nostiprināšanu Latvijas sabiedrībā privāto un publisko attiecību strīdu risināšanā. Mediācijas institūta ieviešana Latvijā, uzrāda konstanti pozitīvas attīstības tendences: izveidots augsti kvalificēts sertificētu mediatoru kopums, pieaugoša tiesnešu un tiesu darbinieku izpratne un atsaucība, kā arī sabiedrības izpratne un uzticība mediācijas institūta izmantošanai (2015. gadā uzsākti 115 mediācijas procesi, savukārt 2017. gadā 402). Īpaši nozīmīga šajā laika periodā ir bijusi mediācijas ieviešana ģimenes strīdos, kur ~ 70% lietas tika pabeigtas ar pilnīgu vai daļēju vienošanos, kas norāda uz augsto potenciālu sertificēto mediatoru sniegtajiem pakalpojumiem ģimenes strīdu risināšanā. Bieži vien mediācija ir pirmā vieta, kur cilvēks sajūt beznosacījumu cieņu pret sevi un tas ļauj viņam pacelties pāri konfliktam, paskatīties uz to no cita redzes loka un ieraudzīt situāciju savādāk. Tas dod strīda pusēm nepieciešamos resursus, lai atrastu jaunus risinājumus un ietu tālāk. Mediācijā apgūtās saskarsmes un sadarbības iemaņas dod iespēju efektīvi un konstruktīvi risināt konfliktus nākotnē." Kopumā mediatoru eksāmenam pieteicās 13 kandidāti, eksāmenu kārtoja 8 kandidāti, no kuriem 4 eksāmenu nokārtoja sekmīgi.   Papildu informācija: Par sertificētu mediatoru var kļūt persona, kas atbilst Mediācijas likuma 19. pantā izvirzītajām prasībām un ir nokārtojis sertifikācijas pārbaudījumus. Plašāku informāciju par pieteikšanos mediatoru sertifikācijai un mediāciju pieejama mājaslapā www.sertificetimediatori.lv. Pieteikties mediācijas konsultācijām vai bezmaksas mediatoru konsultācijai ģimenes strīdos var mājaslapā www.sertificetimediatori.lv, rakstot uz e–pastu: smp@mediacija.lv vai zvanot pa tālr. 29800508.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv