Informācija presei
Mediatoru saimei pievienojas 7 jauni sertificēti mediatori
Otrdien, 14. novembrī, Tieslietu ministrijas un Sertificētu mediatoru padomes vadība pasniedza sertifikātu septiņiem jaunajiem mediatoriem, kuri veiksmīgi nokārtojuši sertifikācijas pārbaudījumus. Līdz ar to Latvijā kopumā darbosies jau 50 sertificēti mediatori. Mediatoru sertifikātu saņēma Evija Kļave, Ketija Strazda, Anna Golube, Olga Jeļistratova, Līga Kirstuka, Ieva Ļeņova un Inga Dobele. Sveicot jaunos mediatorus, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzīmē, ka strīda risināšana procesā svarīgs ir kopīgs mērķis un pārliecība, ka tieši mediācija ļauj saskatīt strīda patieso cēloni un atrisināt to pēc būtības, vienlaikus atjaunojot konstruktīvu komunikāciju pušu starpā. Līdz ar to arī ilgtermiņā mediācija ir vienīgais efektīvais strīdu risināšanas veids, īpaši svarīgi tas ir ģimenes strīdos, uzsver ministrs.
“Mediatora uzdevums nav tikai atrast pieņemamu risinājumu starp strīdā iesaistītajām pusēm, bet arī veicināt atbildības uzņemšanos par savu rīcību”, mediatoru lomu akcentē  Dzintars Rasnačs.
  Kopumā mediatoru eksāmenam pieteicās 14 kandidāti, divi no tiem uz eksāmenu neieradās, līdz ar to eksāmenu kārtoja 12 pretendenti, no kuriem 7 eksāmenu nokārtoja sekmīgi.   Papildu informācija: Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību. Mediators ir neitrāla persona, kura atbalsta abas puses domstarpību risināšanas procesā, palīdzot strīdu risināt konstruktīvā gaisotnē ar mērķi atrast abām pusēm pieņemamus un uz nākotni vērstus risinājumus. Mediācijas procesu veiksmīgi pielieto, risinot, piemēram, ģimenes konfliktus, darba strīdus, nekustamā īpašuma strīdus, mantojuma strīdus, komercstrīdus. 2015. gada 1. janvārī stājās spēkā regulējums par tiesas ieteiktu mediāciju. Tiesai, iesakot mediatoru lietas dalībniekiem, ir jābūt pārliecinātai par mediatora profesionalitāti un spēju efektīvi, kvalitatīvi novadīt mediācijas procesu, veicinot domstarpību risināšanu, tādēļ tika uzsākta mediatoru sertifikācija un atestācija. Lai nodrošinātu plašāku mediācijas pakalpojuma izmantošanu, līdz gada beigām īstenoto pilotprojekta ietvaros ir pieejamas arī bezmaksas sertificētu mediatoru konsultācijas ģimenes strīdos, lai palīdzētu risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses, un stiprinātu ģimenes stabilitāti. Tāpat ikvienam, kurš nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, pieejamas sertificēta mediatora bezmaksas konsultācijas vairākās tiesās Rīgā un ārpus tās. Pieteikties mediācijas konsultācijām vai bezmaksas mediatoru konsultācijai ģimenes strīdos var mājaslapā: www.sertificetimediatori.lv, rakstot uz e–pastu: smp.@mediacija.lv vai zvanot pa tālr. 29800508.   FOTO   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv