Šodien Ministru kabinets pieņēma lēmumu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Uzņēmumu reģistram (turpmāk – UR) Ls 17 500. Rīkojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas un UR speciālisti. Finanšu līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu visas nepieciešamās informācijas nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam, kas tam nepieciešama lēmuma pieņemšanai par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu. Kā teikts anotācijā, lai atvieglotu mikrouzņēmumu darbību, paredzēta iespēja mikrouzņēmumam vienlaikus ar reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu UR paziņot par savu vēlmi kļūt par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju. Tā kā lēmumu par mikrouzņēmuma statusa piešķiršanu pieņem Valsts ieņēmumu dienests, tad, lai ieviestu efektīvu mehānismu informācijas apmaiņai starp abām iestādēm, nepieciešams veikt izmaiņas UR informācijas sistēmā. Tāpat nepieciešams papildināt informācijas nodošanu starp UR un Valsts ieņēmumu dienestu, lai nodrošinātu, ka katras dienas vakarā Valsts ieņēmumu dienests saņem no UR visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Valsts ieņēmumu dienestam lēmuma par mikrouzņēmuma statusa piešķiršanu pieņemšanai. Lai veiktu izmaiņas UR informācijas sistēmā ir nepieciešami jau minētie finanšu līdzekļi Ls 17 500. Ar pilnu rīkojuma tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv