Ministrs Dzintars Rasnačs informē ārvalstu diplomātus par īstenotajām un plānotajām reformām tieslietu sistēmā
Ceturtdien, 1.decembrī, Tieslietu ministrijā pirmo reizi ārvalstu diplomātiskajam korpusam tika rīkots informatīvs seminārs, kurā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un ministrijas vadība informēja par aktualitātēm un tieslietu sistēmas reformu virzību. Tikšanās mērķis bija informēt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu vēstniekus par īstenotajām un plānotajām reformām Tieslietu ministrijas atbildības jomās. Savā uzrunā vēstniekiem tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs izteica īpašu pateicību OECD dalībvalstīm par sniegto atbalstu Latvijai tās iestāšanās procesā šajā organizācijā. “Pirmajā neatkarības posmā Latvija bija viena no attīstītākajām Eiropas valstīm, taču okupācijas gados tā savā attīstībā tika atsviesta atpakaļ. Šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas atgriešanos attīstītāko valstu saimē,” uzsvēra tieslietu ministrs. Ministrs atzina, ka iekļaušanās OECD tiesiskajā telpā un sniegtās rekomendācijas Latvijai palīdzēs veiksmīgi īstenot uzsāktās reformas. Viņš aicināja OECD dalībvalstu vēstniekus arī turpmāk sniegt atbalstu Latvijai un dalīties ar savu valstu pozitīvo pieredzi tieslietu reformu īstenošanā. TM valsts sekretāra vietniece Laila Medina iepazīstināja ārvalstu diplomātus ar Latvijas normatīvajos aktos veiktajām un plānotajām izmaiņām, kuru mērķis ir pilnveidot administratoru uzraudzības sistēmu un nodrošināt tiesiskumu maksātnespējas procesā, sniegt atbalstu biznesa uzsākšanai un vienkāršot ar uzņēmējdarbības veikšanu saistītās administratīvās procedūras, kā arī ieviest OECD Pretkukuļošanas darba grupas rekomendācijas kukuļošanas apkarošanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos. Savukārt TM valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina informēja vēstniekus par nozīmīgākajām reformām tiesu sistēmā un īstenotajiem pasākumiem tiesu darba efektivitātes paaugstināšanā – tiesu teritoriālo reformu, tiesnešu un tiesu specializāciju konkrētu lietu kategorijās, plaša mēroga profesionālajām apmācībām tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kā arī alternatīvo ārpustiesas strīdu izšķiršanas iespēju – šķīrējtiesas un mediācijas – paplašināšanu. Ārvalstu vēstnieki tika iepazīstināti arī ar Eiropas Komisijas ziņojumā (EU Justice Scoreboard) sniegto pozitīvo novērtējumu Latvijai par būtiskākajiem tiesu efektivitātes rādītājiem, kas ir vairāku gadu garumā mērķtiecīgi īstenotu tiesu sistēmas reformu rezultāts. Tikšanos ar ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvjiem Tieslietu ministrija rīkoja pirmo reizi. Ārvalstu diplomāti atzinīgi novērtēja šādu informatīvu pasākumu organizēšanu – turpmāk tādi notiks regulāri. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 20 vēstnieku un ārvalstu pārstāvniecību pārstāvju, kā arī Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Komercbanku asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji. Fotogaleriju no pasākuma norises iespējams aplūkot šeit.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.