Ministrs Dzintars Rasnačs un TM amatpersonas informē ārvalstu diplomātus par reformām tieslietu sistēmā
Trešdien, 13.decembrī, Tieslietu ministrijā notika ikgadējā tikšanās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu vēstniekiem, lai informētu par īstenotajām reformām tieslietu jomā. Tikšanās mērķis ir informēt ārvalstu diplomātisko korpusu par sasniegtajiem rezultātiem nozīmīgu reformu īstenošanā tiesu sistēmā, maksātnespējas jomā un komerctiesību jomā, kā arī tieslietu nozares ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā un investīciju piesaistē. Savā uzrunā vēstniekiem tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzina, ka, īstenojot nozīmīgas reformas tieslietās, tiek ņemti vērā starptautiskie novērtējumi, tostarp, rekomendācijas Eiropas Semestra ietvaros, Eiropas Komisijas ziņojums (EU Justice Scoreboard), Pasaules Bankas pētījums “Doing Business”, OECD ekspertu izteiktās rekomendācijas. Vienlaikus ministrs informēja, ka šobrīd ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu pirmo reizi tieši Latvijā tiek veikts tieslietu sistēmas novērtējums, tostarp, novērtējot maksātnespējas un komerctiesību jomas, kā arī tiesu sistēmu. Novērtējumu veic ārvalstu organizāciju pārstāvji: OECD, Starptautiskā Valūtas fonda (IMF) un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) eksperti. Rekomendācijas Latvijas tieslietu sistēmas pilnveidei būs pieejamas 2018.gada beigās. Tieslietu ministrs uzsvēra, ka nepieciešamo reformu īstenošanā nozīmīgs ir valdības un parlamenta atbalsts, tāpat arī veiksmīgi stiprināta sadarbība ar uzņēmēju organizācijām – Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Komercbanku asociāciju. TM valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina informēja ārvalstu diplomātus par nozīmīgākajām reformām tiesu sistēmā, kā arī īstenotajiem pasākumiem tiesu darba efektivitātes paaugstināšanai – tiesu noslodzes mazināšanai, lietu izskatīšanas kvalitātes celšanai un tiesvedības termiņu samazināšanai. Šobrīd Latvijā notiek tiesu darbības teritoriju pārskatīšana – 2015.gada martā uzsāktā tiesu teritoriālā reforma tiks pabeigta nākamā gada martā. Reformu noslēdzot, Latvijā no 34 vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesām būs izveidotas deviņas vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesas, nodrošinot to darbību visās līdzšinējo tiesu atrašanās vietās. Savukārt administratoru darbību uzraugošās Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina iepazīstināja vēstniekus ar veiktajām reformām un tās ieguvumiem maksātnespējas jomā. Atbilstoši izmaiņām Maksātnespējas likumā šobrīd tiek īstenota administratoru profesijas reforma, veikta arī tiesiskās aizsardzības procesa reforma, uzraudzības sistēmas reforma un palielinātas Maksātnespējas administrācijas pilnvaras (plānota arī tās nosaukuma maiņa, turpmāk tā būs Maksātnespējas kontroles dienests). Uzņēmumu reģistra vadītāja Guna Paidere informēja par apjomīgiem un nozīmīgiem grozījumiem Komerclikumā, kas uzlabos uzņēmējdarbības vides tiesisko regulējumu un mazinās administratīvo slogu. Tikšanos ar ārvalstu vēstniecību pārstāvjiem Tieslietu ministrija rīkoja jau otro reizi. Šādi informatīvi pasākumi notiks regulāri. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 20 vēstnieku un ārvalstu pārstāvniecību pārstāvju, kā arī sadarbības partneri.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.