Ministru kabinets atbalsta Latvijas pievienošanos Papildu protokolam Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu
Otrdien, 3.janvārī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu, lai Latvija varētu ratificēt Papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka pievienošanās Papildu protokolam ir ļoti nozīmīga – tas ir Eiropas valstu apliecinājums kopīgai rīcībai, nodrošinot vienotus krimināltiesiskos pasākumus dažādu terorisma izpausmju apkarošanai un uzlabojot operatīvās informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm to cīņā pret terorismu.
Papildu protokola mērķis ir nodrošināt vienotus preventīvos pasākumus visās dalībvalstīs, lai ierobežotu terorismu un novērstu tā rašanās draudus. Tas paredz kriminalizēt jaunu ar terorismu saistītu noziegumu veidu – terorisma apmācību saņemšanu, tai skaitā iegūstot zināšanas un praktiskās iemaņas, lai izdarītu vai veicinātu terorisma noziegumus. Kriminālatbildība būs paredzēta arī par ceļošanu uz ārvalstīm terorisma nolūkā, kā arī tās finansēšanu vai organizēšanu, lai palīdzētu personām ceļot uz ārvalstīm terorisma nolūkā – izdarīt vai sekmēt teroristiskus noziegumus, vai arī sniegt vai saņemt apmācības terorisma noziegumu izdarīšanā. Likumprojektā ir paredzēts, ka Tieslietu ministrija koordinēs Papildu protokolā paredzēto saistību izpildi. Savukārt Drošības policija veiks informācijas apmaiņu ar citu valstu dienestiem par personām, kas ceļo uz ārvalstīm terorisma nolūkā. Nacionālo kontaktpunktu tīkls darbosies septiņas dienas nedēļā un 24 stundas dienā. Papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu Latvija parakstīja 2015.gada 22.oktobrī Rīgā – kopā ar vēl 16 Eiropas Padomes dalībvalstu pārstāvjiem. Šobrīd Papildu protokolu ir parakstījušas jau 33 Eiropas Padomes dalībvalstis. To parakstījusi arī Eiropas Savienība. Pievienošanās Papildu protokolam tiks apstiprināta ar Saeimas pieņemtu likumu.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.