Informācija presei
Ministru kabinets atbalsta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu
2018. gada 24. jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Tieslietu ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu", kas paredz nodrošināt atbilstošu infrastruktūras izveidi Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – IeVP) un Valsts probācijas dienesta (turpmāk – VPD) personāla apmācībām un praksei, atbilstoši mūsdienīgai sodu izpildes politikai. Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – programma) ietvaros IeVP īstenos iepriekš noteikto projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" (turpmāk – iepriekš noteiktais projekts). Iepriekš noteiktā projekta rezultātā tiks īstenota korekcijas dienestu darbinieku Mācību centra un atklātā režīma cietuma paraugkorpusu Olaines cietuma teritorijā būvniecība, tā rezultātā minēto korekcijas dienestu darbiniekiem veicinot kvalitatīvas praktiskās pieredzes gūšanas iespējas. Ar Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija rīkojumu Nr. 356 "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu" tika atbalstīta turpmāka programmas izstrāde un ieviešana. Tieslietu ministrija noteikta par atbildīgo institūciju programmas ieviešanā. Iepriekš noteiktā projekta īstenošanas uzsākšana tiek plānota indikatīvi 2019. gada otrā pusē. Pēc programmas koncepcijas projekta atbalstīšanas Ministru kabinetā Finanšu ministrija nodrošinās programmas koncepcijas iesniegšanu apstiprināšanai Norvēģijas Ārlietu ministrijā, un tiks uzsākts darbs pie programmas līguma sagatavošanas. Programmas ieviešanas laiks – no 2018. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Programmas kopējais finansējums – 15 294 118 euro, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 85 % jeb 13 000 000 euro un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 % jeb 2 294 118 euro. Ar Ministru kabineta atbalstīto programmas koncepcijas projektu, tostarp iepriekš noteiktā projekta aprakstu, mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem var iepazīties šeit.