Informācija presei
Ministru kabinets ieceļ četrus Latvijas pārstāvjus starptautisko strīdu risināšanai Pastāvīgā Arbitrāžas Tiesā
Otrdien, 21. martā, Ministru kabinets apstiprināja Latvijas Republikas pārstāvjus Pastāvīgā Arbitrāžas Tiesā (turpmāk - PAT), kas nodrošina starptautisku strīdu miermīlīgu risināšanu, izmantojot arbitrāžu. Pēc pretendentu izvērtēšanas Tieslietu ministrijas rīkotajā atklātajā konkursā komisija izvirzīja četrus kandidātus darbam PAT - Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Egilu Levitu, Šveices juridiskā biroja Levy Kaufmann-Kohler vadošo speciālisti Evu Kalniņu, Londonas Universitātes koledžas asociēto profesoru Mārtiņu Paparinski un Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs norāda: “Pretendentu izvērtēšanā tika ņemta vērā personu autoritāte starptautisko tiesību jautājumos, gatavība uzņemties šķīrējtiesneša pienākumus un līdzšinējā profesionālā pieredze. Turklāt esmu patiesi gandarīts, ka Egils Levits kā Latvijas pārstāvis PAT darbojas jau kopš 2001. gada un ir bijis mediators vairākās lietās, kurās puses bija gatavas strīdu risināt vēl pirms pieteikuma PAT.” Pretendentu atlases konkursa komisijas priekšsēdētājs bija Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un tās sastāvā bija iekļauti pārstāvji no Latvijas Republikas Augstākās tiesas, Latvijas Universitātes, Valsts kancelejas un Ārlietu ministrijas. Saskaņā ar 1907. gada 18. oktobra Konvenciju par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu,  ikviena līgumslēdzēja valsts izvirza četrus pārstāvjus, kurus uz sešiem gadiem apstiprina PAT šķīrējtiesnešu sarakstā.   Papildu informācija: PAT ir starpvalstu organizācija, kas nodrošina starptautisku strīdu risināšanu, izmantojot arbitrāžu un citus miermīlīgus līdzekļus, piemēram, samierināšanu. Šobrīd PAT izskata dažādu kategoriju lietas, tomēr visvairāk ir uzsāktas lietas teritoriālo strīdu, tirdzniecības strīdu, tai skaitā strīdu, kas rodas saskaņā ar divpusējiem un daudzpusējiem investīciju līgumiem ieguldījumu aizsardzības jomā starp valstīm, valstu pārvaldītiem uzņēmumiem un starptautiskajām organizācijām. PAT šķīrējtiesnesis nav pastāvīgs amats ar darba vietu Hāgā, Nīderlandē. Šķīrējtiesnešus no tiesnešu saraksta izvēlas strīdā iesaistītās puses uz konkrētu lietu, ņemot vērā šķīrējtiesneša kompetenci, darba pieredzi un personību. Papildu informāciju par PAT var uzzināt: www.pca-cpa.org.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv