Ministru kabinets ieceļ Jekaterinu Macuku Datu valsts inspekcijas direktora amatā!