Informācija presei
Ministru kabinets ieceļ trīs Latvijas pārstāvjus Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesā
Otrdien, 9. aprīlī, Ministru kabinets, pēc Tieslietu ministrijas ieteikuma, apstiprināja Egilu Levitu, Ingu Reini un Mārtiņu Paparinsku kā Latvijas pārstāvjus Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (turpmāk – EDSO) Samierināšanas un arbitrāžas tiesā. Egils Levits, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis, kā Latvijas samierinātājs EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesā tika virzīts atkārtoti, pamatojoties uz viņa ilggadējo Eiropas un nacionālo pieredzi. Inga Reine, Eiropas Savienības Vispārējas tiesas tiesnese, arbitra amatā tika apstiprināta, ņemot vērā viņas tiesu institūciju pieredzi. Savukārt Mārtiņš Paparinskis, Londonas Universitātes koledžas Juridiskās fakultātes asociētais profesors starptautiskajās publiskajās tiesībās, apstiprināts kā Latvijas samierinātājs balstoties uz viņa akadēmisko pieredzi. Amata pienākumus visi trīs apstiprinātie Latvijas pārstāvji pildīs līdz 2025. gada 30. aprīlim. Lai nozīmētu Latvijas samierinātājus un arbitru EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesā, Tieslietu ministrija organizēja atklātu konkursu. Konkursam kopumā pieteicās trīs pretendenti. Konkurss norisinājās divās kārtās, kuras ietvaros tika vērtēta pretendentu atbilstība atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Konkursa komisijā bija pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Papildu informācija: EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesa ir izveidota ar EDSO Ministru padomes lēmumu par Konvencijas par samierināšanu un arbitrāžu  EDSA ietvaros (turpmāk - Konvencija) apstiprināšanu 1992. gada 15. decembrī. EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesas mērķis ir strīdu risināšana un noregulēšana samierināšanas un arbitrāžas ceļā. Arbitru un samierinātāju darbība EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesā nenotiek pastāvīgi. Procesi tiek uzsākti pēc attiecīga dalībvalsts lūguma par samierināšanas vai arbitrāžas tiesas sastāva izveidi. Šobrīd Konvenciju ratificējušas 34 dalībvalstis.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv