Informācija presei
Ministru kabinets izsludina atklātu konkursu uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu!
Konkurss tiek izsludināts, pamatojoties uz to, ka 2019. gada 31. augustā 23 Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (turpmāk – Vispārējā tiesa) tiesnešiem, tai skaitā divām Latvijas Republikas amata vietām, beigsies amata pilnvaru termiņš. Eiropas Savienības Padome 2018. gada 20. marta vēstulē lūdz dalībvalstis laicīgi uzsākt pretendentu atlasi, izsludināt atklātu konkursu un līdz 2018. gada 1. oktobrim iesniegt kandidātu priekšlikumus. Pretendentam jāatbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību 254. pantā noteiktajām obligātajām tiesnesim izvirzītajām prasībām - ir jābūt no tādu personu vidus, kura neatkarība nav apšaubāma un kurš atbilst prasībām attiecībā uz augstiem tiesnešu amatiem Latvijā, vai kurš ir jurists ar atzītu kompetenci. Konkursā pretendentus vērtēs pēc šādiem kritērijiem: 1) augstākā izglītība tiesību zinātnē (vēlams maģistra grāds); 2) labas zināšanas Eiropas Savienības tiesībās, kā arī zināšanas par Eiropas Savienības institucionālo uzbūvi; 3) profesionālā pieredze vadošā amatā, vēlama pieredze tieslietu jomā; 4) laba izpratne par Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas darbu; 5) prasme formulēt viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus; 6) prasme strādāt komandā starptautiskā vidē un organizēt tās darbu; 7) labas angļu valodas un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas darba valodas (franču valodas) zināšanas.   Līdzko Vispārējās tiesas tiesnešu amata pretendentu atlases komisija būs Ministru kabinetam iesniegusi priekšlikumu par diviem atbilstošākajiem amata kandidātiem, sarindojot tos iegūtā vērtējuma secībā, un Ministru kabinets šos pretendentus apstiprinājis, Latvijas Republika izvēlēto kandidatūru nosūtīs Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā minētajai komitejai. Pamatojoties uz minētās komitejas konfidenciālo viedokli, par Latvijas Republikas izvirzīto kandidātu lems Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji.   Pieteikuma dokumentus: motivētu pieteikumu latviešu un angļu vai franču valodā, CV latviešu un franču vai angļu valodā (pēc parauga), akadēmisko publikāciju, ja tādas ir, sarakstu, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, jāiesniedz Tieslietu ministrijas kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: TM.kanceleja@tm.gov.lv, līdz 2018. gada 24. augustam. Tālrunis uzziņām 67036981.   Curriculum vitae paraugs Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amata kandidātiem franču un angļu valodās Tieslietu ministrs                                                                                            Dzintars Rasnačs     Petrocka, 67036963, Eliza.Petrocka-Petrovska@tm.gov.lv