Informācija presei
Ministru kabinets lems par Ekonomisko lietu tiesas izveidi
Otrdien, 5. novembrī, Ministru kabinets skatīs likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””, ar kuru plānots izveidot Ekonomisko lietu tiesu kā specializētu pirmās instances rajona (pilsētas) tiesu, lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu sarežģītu komercstrīdu, korupcijas, ekonomisko un finanšu noziegumu lietu izskatīšanu. Plānots, ka uz Ekonomisko lietu tiesu un šīs tiesas tiesnešiem pilnā mērā būs attiecināms likumā "Par tiesu varu" noteiktais rajona (pilsētas) tiesas un  rajona (pilsētas) tiesas tiesneša statuss, tostarp, tiesības, pienākumi un garantijas. Ar likumprojektu Tieslietu padomei dots uzdevums noteikt Ekonomisko lietu tiesas darbības teritoriju, atrašanās vietu un tiesnešu skaitu tiesā. Ekonomisko lietu tiesai būs specifiska kompetence, tāpēc paredzēts noteikt, ka gadījumos, kad rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai Administratīvās rajona tiesas tiesnesis būs pieteicies uz tiesneša amata vakanci Ekonomisko lietu tiesā, pirms tiesneša pārcelšanas vakantajā tiesneša amatā tiks veikta tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana.   Vienlaikus likumprojekts paredz, ka apelācijas instances funkcijas, izskatot Ekonomisko lietu tiesas pieņemtos nolēmumus, veiktu specializēta kolēģija Rīgas apgabaltiesas sastāvā. Plānots, ka ekonomisko lietu tiesa savu darbību varētu uzsākt 2021. gada 1. janvārī. Likumprojekts vēl jāskata Saeimā.  Ar likumprojekta anotāciju iespējams iepazīties ŠEIT.    Mediju iespējas: Otrdien, 5. novembrī, pēc Ministru kabineta sēdes Ministru kabineta Preses konferenču zālē (319. telpā) norisināsies preses konference, kurā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un tieslietu ministrs Jānis Bordāns informēs medijus par Ekonomisko lietu tiesas izveidi un likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””, kā arī sniegs atbildes uz žurnālistu jautājumiem.       Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv