Informācija presei
MĪTI UN PATIESĪBA: VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA