Informācija presei Jaunumi
Economic Court

Otrdien, 20. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Latvijas izvirzīto kandidātu Eiropas Savienības (ES) Vispārējās tiesas tiesneša vakancei.  Par Latvijas valdības izvirzītā kandidāta piemērotību vēl lems Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. panta komiteja.

“Latvijas valdības apstiprinātajam kandidātam vēl ir priekšā Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. panta komitejas atlases procedūra. Ja kandidāts no komisijas puses tiks atzīts par piemērotu, to amatā iecels ES dalībvalstu valdību pārstāvji. Latvijas valdības lēmums par apstiprināto kandidātu ir tikai starplēmums, jo gala lēmumu pieņems ES dalībvalstu valdības pēc pozitīva komitejas viedokļa. Latvijas kandidāts minētajai vakancei tiks publiskots pēc iecelšanas amatā, ” norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Jau ziņots, ka Tieslietu ministrija bija nosūtījusi aicinājumu Tieslietu padomes institūcijām un Valsts prezidenta Kancelejai izvirzīt minētajai vakancei savus kandidātus, kuru bija jāizraugās no tādu personu vidus, kas ir juristi ar atzītu kompetenci un kuru neatkarība nav apšaubāma, kā arī atbilst visām amata prasībām. 

Nominēto kandidātu atlasi veica Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna apstiprināta komisija. Komisijas sastāvā bija pārstāvji no Saeimas, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras, Ārlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas.

Plašāk ar ES Vispārējās tiesas tiesneša pienākumiem iespējams iepazīties ES tiesas mājaslapā.