Informācija presei Jaunumi
kmhjnghfbvd

Otrdien, 5. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja virzīt Saeimā izskatīšanai likumprojektu “Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”. Likumprojekts paredz vairākas iepriekš Covid-19 izplatības pārvaldības likumā (turpmāk – Likums) izmantotās normas, kuru pieņemšana un darbība ir pozitīvi ietekmējusi procesus sabiedrībā un attiecīgajā nozarē, piemēram, iespēja saņemt pakalpojumus un komunicēt ar valsts iestādēm attālināti, izmantojot e-rīkus, atstāt spēkā līdz pārejas posma beigām vai līdz brīdim, kad tās tiks integrētas attiecīgās nozares tiesību aktos.

Jau iepriekš vairākos normatīvajos aktos ir izdarīti grozījumi, piemēram, Izglītības likumā, Invaliditātes likumā, Administratīvā procesa likumā, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā, mazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem, saglabājot Likumā ietvertās normas.

Paredzēts arī turpmāk, piemēram, par visiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrējamajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem informāciju iesniegt tikai elektroniski, vai sūtot pa pastu. Savukārt, ja likumā noteikts, ka personas paraksts uz Uzņēmumu reģistram iesniedzamā dokumenta (pieteikuma, pieteikumam pievienojama vai cita dokumenta) apliecināms notariāli, šī prasība tiek izpildīta, ja parakstu apliecinājis zvērināts notārs vai, ja dokuments sastādīts elektroniskā formā, tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Tiesas iesāktās lietas varēs turpināt skatīt klātienē, attālināti vai dalītā veidā (daļai lietas dalībnieku piedaloties klātienē, daļai ‑ attālināti) atbilstoši Covid-19 laika regulējumam. Savukārt turpmāk uzsāktajos tiesas procesos izvēle par atbilstošāko procesa veidu izdarāma, pamatojoties uz vispārīgo regulējumu.

Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā nozaru ministriju vērtējumu par Likumā noteiktajām prasībām un Covid-19 infekcijas epidemioloģiskā apdraudējuma mazināšanos Latvijā un pasaulē, un tas pieejams TAP portālā. Likumprojekts paredz pārejas posmu līdz 2023.gada 31.decembrim.