Informācija presei
MK atbalsta ģenerāļa pakāpes kā apbalvojuma piešķiršanu IeVP priekšniecei Ilonai Spurei
Otrdien, 16. maijā, Ministru kabinets atbalstīja par ģenerāļa pakāpes kā apbalvojuma piešķiršanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk - IeVP) priekšniecei Ilonai Spurei. Rosinot piešķirt I.Spurei ģenerāla pakāpi, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver IeVP priekšnieces darba efektivitāti un ieguldījumu ieslodzījuma vietu sistēmas reformēšanā, kā arī atzinīgi novērtē I. Spures vadībā veiksmīgi īstenotos un arī turpmāk plānotos ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanas pasākumus, tāpat IeVP priekšnieces darbu, tiecoties uz starptautisku cilvēktiesību standartiem atbilstošu drošības risinājumu ieviešanu ieslodzījuma vietu sistēmā. “Pateicoties I. Spures iniciatīvai, Latvijā tika ieviesti starptautiskajām prasībām atbilstoši risinājumi ieslodzīto sadzīves apstākļu un ieslodzījuma vietu infrastruktūras uzlabošanā, kā arī tika ieviestas daudzas būtiskas un nacionāli un starptautiski pozitīvi novērtētas iniciatīvas gan attiecībā uz soda izpildes jautājumiem, gan attiecībā uz personāla un atalgojuma sistēmas reformēšanu. IeVP priekšnieces pārziņā ir ļoti atbildīga joma un viņa ir spējusi ieviest jaunus drošības risinājumus ieslodzījuma vietu sistēmas uzlabošanā, tādējādi sniedzot ieguldījumu tiesiskas valsts stiprināšanā,” atzīst tieslietu ministrs. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu ģenerāļa dienesta pakāpi piešķir valdība amatpersonai pēc piecu gadu nodienēšanas pulkveža speciālajā dienesta pakāpē, ja iegūta atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un amatpersona ieņem amatu, kuram atbilst ģenerāļa speciālā dienesta pakāpe. Kārtējo speciālo dienesta pakāpi pirms noteiktā termiņa var piešķirt kā apbalvojumu par priekšzīmīgu dienesta uzdevumu izpildi vai labiem darba rezultātiem. I.Spure ir vienīgā sieviete ieslodzījuma vietu sistēmā, kura virzīta ģenerāļa pakāpes saņemšanai. Papildu informācija: 2013. gada 24. aprīlī I.Spurei piešķirta pulkveža pakāpe, savukārt no 2013. gada 18. jūlija I.Spure pilda IeVP priekšnieces amata pienākumus. I. Spure 1998. gadā ieguvusi augstāko izglītību Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā un ieguvusi pedagoģijas maģistra diplomu.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv