MK atbalsta rosinājumu laulības noslēgšanas iesniegumu iesniegt arī elektroniski
Otrdien, 25. jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja informatīvo ziņojumu, kas paredz iespēju laulības noslēgšanas iesniegumu dzimtsarakstu nodaļās iesniegt arī elektroniski, tādējādi atvieglojot un vienkāršojot iesniegumu iesniegšanas kārtību, kā arī veicinot ātrāku un ērtāku saziņu starp dzimtsarakstu nodaļu un privātpersonu. Laulības noslēgšanas iesniegumu, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, varēs iesniegt Latvijas Republikas pilsoņi vai Latvijas Republikas nepilsoņi, to nosūtot uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, elektronisko adresi. Tādējādi personām būs iespēja iesniegumu iesniegt uzreiz izvēlētajā dzimtsarakstu nodaļā. Ja viena no personām vai abas personas, kuras vēlēsies noslēgt laulību Latvijā, būs ārvalsts pilsoņi, iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā elektroniski iesniegt nevarēs, jo šīm personām (ārvalsts pilsoņiem) iesniedzami papildu dokumenti, kuru saturs un autentiskums ir pārbaudāms tikai klātienē, uzrādot to oriģinālus. Paredzēts, ka dzimtsarakstu nodaļa nosūtīs iesniedzējam paziņojumu par iesnieguma saņemšanu uz elektronisko pasta adresi, papildus informējot par nepieciešamību veikt valsts nodevas apmaksu par laulības reģistrāciju. Pēc valsts nodevas nomaksas dzimtsarakstu nodaļa ar personām vienosies par laulības noslēgšanas datumu un laiku. Pašreiz personām, kas vēlas noslēgt laulību, personīgi jāierodas dzimtsarakstu nodaļā un jāiesniedz abu parakstīts iesniegums. Iespēja iesniegumu par laulības noslēgšanu iesniegt arī elektroniski darbojas dažādās Eiropas valstīs, piemēram, Nīderlandē un Portugālē. Latvija būs pirmā no Baltijas valstīm, kas ieviesīs šādu regulējumu. Plānots, ka izmaiņas par personas tiesībām iesniegumu iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu stāsies spēkā ne vēlāk kā 2018. gada otrajā pusē, ņemot vērā normatīvā regulējuma grozījumu izstrādes gaitu. Vienlaikus Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2019. gadam izvērtēs papildus iespēju iesniegumu iesniegt, izmantojot arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://www.latvija.lv. Informatīvais ziņojums izstrādāts, pamatojoties uz Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. - 2017. gadam īstenošanai 2016. - 2017. gadā uzdevumu. Ar informatīvo ziņojumu iespējams iepazīties http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40429793&mode=mk&date=2017-07-25.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv