MK atbalsta TM rosinātās izmaiņas izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanā no parādniekiem
Otrdien, 11.septembrī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Tieslietu ministrijas sagatavotie priekšlikumi, kas veicinātu vecāku pienākumu apgādāt savus bērnus ar uzturlīdzekļiem, kā arī paplašinātu iespējas atgūt uzturlīdzekļu parādnieku vietā no valsts budžeta izmaksātos līdzekļus. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas 2017.gadā tika veikta reforma uzturlīdzekļu sistēmā – būtiskas izmaiņas tika veiktas gan valsts garantēto uzturlīdzekļu saņemšanas procesā, gan izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanas procesā. Šajā laikā ir panākts ievērojams progress parādnieku vietā izmaksāto līdzekļu atgūšanā. 2014.gadā tie bija 2,5 miljoni, šogad tiek plānoti jau 7,2 miljoni eiro”, reformas nozīmi akcentē Dz.Rasnačs. Īpašu uzmanību tieslietu ministrs vērsa uz transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ko Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija var piemērot uzturlīdzekļu nemaksātājiem no pagājušā gada 1.aprīļa. Dz.Rasnačs uzsver šīs normas lielo preventīvo nozīmi: uzturlīdzekļus sākuši maksāt jau 3282 parādnieki, kuriem ir derīgas vadītāja apliecības. Šobrīd ir pieņemti 47 lēmumi par vadītāja tiesību izmantošanas aizliegumu, lietvedībā atrodas vēl 214 lietas. Atbilstoši Ministru kabineta uzdevumam Tieslietu ministrija sagatavos un iesniegs izskatīšanai valdībā nepieciešamos Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma grozījumus, kas veicinās labprātīgu uzturlīdzekļu samaksu, paredzēs jaunus ierobežojumus uzturlīdzekļu nemaksātājiem, kā arī pilnveidos atbildības piemērošanu personām, kas nepilda uzlikto pienākumu un nenodrošina bērnu ar uzturlīdzekļiem. Plašāka informācija par atbalstītajiem priekšlikumiem uzturlīdzekļu sistēmas efektivizēšanā ir pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv. Pievienotie dokumenti