MK lems par efektīvāku kreditoru tiesību aizsardzību maksātnespējas procesā
Otrdien, 31. oktobrī, Ministru kabinets skatīs likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kas paredz veikt būtiskas izmaiņas kārtībā, kādā turpmāk tiesa izskatīs strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. Paredzams, ka likuma grozījumi nodrošinās efektīvāku kreditoru tiesību aizsardzību maksātnespējas procesā, konstatējot strīdu par tiesībām, vienlaikus samērojot maksātnespējas procesa ietekmi uz tautsaimniecību ar tiesībām uz taisnīgu tiesu. Plānotie grozījumi ļautu ne vien ātrākā un efektīvākā procesā izskatīt strīdus par kreditoru tiesībām, tādējādi veicinot visa maksātnespējas procesa efektivitāti, bet arī stiprinātu tiesisko paļāvību uz efektīvu tiesas aizsardzību kreditora tiesību aizskāruma gadījumā, ko nodrošinātu jaunais normatīvais regulējums komerciālo strīdu risināšanā maksātnespējas procesā, vienlaikus līdzsvarojot visu kreditoru intereses. Likumprojekts nosaka likumu papildināt ar jaunu nodaļu, tādējādi paredzot strīdiem par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā atsevišķu regulējumu. Plānots, ka turpmāk tiesa lietas izskatīs prasības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot jaunajā nodaļā paredzētos izņēmumus, kas balstīti uz vienkāršotu, ātru procesu, kas samērots ar tiesībām uz taisnu tiesu. Vienlaikus likumprojekts paredz ieviest pagaidu aizsardzības līdzekļus, ko tiesa varēs noteikt, ja konstatēs pamatu ieinteresētās personas iespējamam tiesību aizskārumam. Lai nodrošinātu šo kategoriju lietu izskatīšanas efektivitāti, likumprojektā noteikti termiņi, kādos tiesām jāuzsāk lietas par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietā izskatīšana. Paralēli šim likumprojektam ir izstrādāti arī grozījumi Maksātnespējas likumā. Grozījumi Maksātnespējas likumā tiks iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā jau tuvākā laikā. Ar likumprojektu iespējams iepazīties ŠEIT.   Papildu informācija: Likumprojekta izstrādes nepieciešamība saistāma ar Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.-2020. gadam īstenošanu, kā arī Tieslietu ministrijas darbības stratēģija maksātnespējas politikas pamatnostādnēs, t.sk. tiesvedības procesa efektivizēšanā.           Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv