Informācija presei
MK pagarina Ilonas Spures pilnvaras IeVP vadītājas amatā
Otrdien, 17. aprīlī, pēc tieslietu ministra Dzintara Rasnača ieteikuma Ministru kabinets pagarināja Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniecei ģenerālei Ilonai Spurei termiņu Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces amatā līdz 2023. gada 18. jūlijam. Kā norāda tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Latvijas ieslodzījuma vietu sistēmā Ilonas Spures vadībā ir ieviesti starptautiskajiem standartiem atbilstoši risinājumi – gan infrastruktūras, gan darbinieku un sabiedrības drošības uzlabošanā. Piesaistot Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Sociālā fonda līdzekļus, pilnveidotas arī resocializācijas programmasnodrošinātas jaunas atkarību mazināšanas iespējas ieslodzītajiem, kā arī atbalsta programmas ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai. “Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces Ilonas Spures pārziņā ir ļoti atbildīga joma, kurā ir izvirzīti arī svarīgi uzdevumi – turpināt noziegumu recidīva mazināšanai atbilstošas sodu izpildes sistēmas veidošanu, pilnveidot ieslodzīto resocializācijas pasākumus, kā arī paaugstināt tās efektivitāti, reformējot darbinieku atlases un viņu apmācības sistēmu,” atzīst tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Savukārt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure ambiciozi apņemas turpināt iesākto darbu Tieslietu ministrijas noteiktās kriminālsodu izpildes politikas īstenošanā, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas sistēmu, auditējot esošo resocializācijas līdzekļu efektivitāti un atbilstību atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas risku mazināšanai, kā arī veicinot atbalsta sistēmas izveidi sabiedrībā pēc ieslodzītā atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas.   Papildu informācija: Novērtējot Ilonas Spures ieguldījumu tiesiskas valsts stiprināšanā, 2016. gadā Ilona Spure saņēma tieslietu ministra Dzintara Rasnača balvu “Jaunrade tiesiskai Latvijai”. Par priekšzīmīgu dienesta uzdevumu izpildi un labiem darba rezultātiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniecei ar Ministru kabineta lēmumu pērn tika piešķirta ģenerāļa dienesta pakāpe.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv