Informācija presei
MK uzklausa ziņojumu par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi
Otrdien, 30.septembrī, Ministru kabinets uzklausīja un pieņēma zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi”. Tajā apkopota informācija par veicamajiem pasākumiem vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidošanai un tiesu ekspertīžu kvalitātes nodrošināšanai. Tāpat izvērtēta arī vienotās tiesu ekspertīžu iestādes institucionālā padotība. Informatīvajā ziņojumā, kas sagatavots sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas un Veselības ministrijas speciālistiem, izvērtēti vairāki iespējamie vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveides rīcības modeļi. Viens no tiem paredz vienota tiesu ekspertīžu biroja izveides uzsākšanu, Valsts tiesu ekspertīžu biroju pakāpeniski pievienojot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldei un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram. Īstenojot šo modeli, plānots arī pārņemt Slimnīcu tiesu ekspertīžu veikšanas funkcijas, bet biroja padotība tiktu saglabāta tieslietu ministram. Otrs modelis nosaka vienota tiesu ekspertīžu biroja izveidi, Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi pārveidojot par iestādi un apvienojot to ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru un Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Pēc šāda modeļa veidots birojs tiktu nodots iekšlietu ministra padotībā. Trešais modelis, ko, izvērtējot arī nepieciešamos finanšu ieguldījumus, atbalsta Tieslietu ministrija un arī Ministru kabinets, paredz esošās tiesu ekspertīžu sistēmas saglabāšanu, vienlaikus pārskatot tiesu ekspertīžu iestāžu funkcijas un novēršot to dublēšanos. Inese Auniņa, tieslietu ministra preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv