Informācija presei
Jaunizstrādātā un modernizētā Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēma (VVDZ IS) nodrošinās gan vienotu un efektīvu zemesgrāmatas procesu, gan būs viena no modernākajām informācijas sistēmām Latvijas valsts pārvaldē. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas modernizācijas projekts ir viens no pēdējo gadu apjomīgākajiem IT projektiem valsts pārvaldē Latvijā. Ieviešot jauno informācijas sistēmu, paredzēts pakāpeniski nomainīt papīra formāta zemesgrāmatas dokumentus uz elektroniskajiem dokumentiem. Izmantojot modernākos IT tehnoloģiju risinājumus, jaunizstrādātā VVDZ IS tehniski nodrošina elektronisku nekustamo īpašumu reģistrāciju un ar tiem saistīto darījumu veikšanu, samazina administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem (piemēram nodrošina ātru un ērtu izziņu saņemšanu), savukārt reģistrācijas procesā iesaistītajām institūcijām ļauj būtiski ietaupīt laika un darbinieku resursus. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir gandarīts par zemesgrāmatu sistēmas modernizāciju: “Nenoliedzami, šis ir būtisks notikums e-pakalpojumu attīstībā valstī, kas tiek darīts tikai un vienīgi mūsu visu ērtībai. Sabiedrībai derīga e-pārvalde ir vienkārša un paredz informācijas pakalpojumu pieejamību ikvienam, tai skaitā tiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā nelieto modernās tehnoloģijas.”                       VVDZ IS izstrāde notika divus gadus. Modernizācijas projekta ietvaros VVDZ IS ir papildināta ar vienotu elektroniskā arhīva sistēmu, kas nodrošina arhīva lietu pieejamību neatkarīgi no to atrašanās vietas. Tehniski ir nodrošināta iespēja iesniegt un apstrādāt nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus elektroniskā formā. Būtisks ieguvums ir arī elastīga iekšējā procesa organizēšana. Tāpat ir nodrošināta iespēja nostiprinājuma lūgumus iesniegt jebkurā zemesgrāmatu nodaļā un tos sadalīt proporcionāli tiesnešu skaitam, ļaujot pārdalīt noslodzes starp dažādām zemesgrāmatu nodaļām. “Šobrīd nekustamo īpašumu lietas papīra formā tiek glabātas rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļu arhīvos visā Latvijā. Līdz šim tiesnesim, lēmuma pieņemšanas procesā, nebija iespēja aplūkot dokumentus, kuri jau vienreiz ir bijuši iesniegti kādā citā zemesgrāmatu nodaļā. Lai vienkāršotu un uzlabotu zemesgrāmatu nodaļu darba procesus, tika uzsākts projekts par modernas valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izstrādi,” skaidro Līga Lapiņa, Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Zemesgrāmatu informācijas sistēmas nodaļas vadītāja. “Šis ir viens no vērienīgākajiem projektiem Latvijas valsts pārvaldē, gan raugoties no efektivitātes un ieguvumu, gan izmantoto IT risinājumu viedokļa. Mums kā IT sistēmas izstrādātājiem tas bija izaicinājums, jo vairākas VVDZ informācijas sistēmas izstrādē izmantotās tehnoloģijas tika lietotas pirmo reizi, Šobrīd jaunā Zemesgrāmatas sistēma ir gatava nākamajam attīstības solim jaunu e-pakalpojumu un iespēju veidā jebkuram Latvijas iedzīvotājam. Turklāt šim tehnoloģiskajam risinājumam ir arī liels eksporta potenciāls ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citās valstīs,” uzsver Jānis Bergs, FMS valdes priekšsēdētājs. Līdz ar jauno VVDZ IS iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs pieejami vairāki jauni e-pakalpojumi: elektroniska analītisko datu par nekustamo īpašumu tirgu apkopošana un publicēšana; elektroniska dokumentu apstrāde un iesniegšana;  “izsekošanas” kods, kas nodrošina iespēju personai zemesgrāmatas mājas lapā sekot līdzi nostiprinājuma lūgumu izskatīšanas gaitai; elektronisks paziņojums īpašniekam un elektroniski pieejami arhīva dokumenti. NĪ īpašnieks elektroniski varēs aplūkot nekustamā īpašuma lietā esošos dokumentus, kā arī nākotnē tiks nodalīta zemesgrāmatu aktuālā informācija no vēsturiskās, kas iedzīvotājiem un komersantiem nodrošinās zemesgrāmatu nodalījumā esošās informācijas vieglāku uztveramību VVDZ IS tehnoloģiskais risinājums nodrošina vienotu pārvaldības procesu platformu uz procesiem orientētu funkciju izpildei un elektronisko dokumentu glabātuvi. Sistēmas izstrādē izmantota virkne inovatīvu tehnoloģisko risinājumu, kas izmanto SOA (Service-oriented architecture) un Oracle BPEL (Business Process Executive Language) tehnoloģijas. Veikta arī apjomīga sistēmas integrācija ar valsts nozīmes reģistriem un informācijas sistēmām kā Uzņēmumu reģistrs, Iedzīvotāju reģistrs, Kadastra reģistrs, Valsts kase u.c., kā arī izstrādātas jaunas tīmekļa pakalpes, pateicoties kam trešo pušu informācijas sistēmas varēs piekļūt zemesgrāmatu datiem. VVDZ IS izstrādāta projekta „Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai - 1.kārta" ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir Ls 1 116 412 lati, ko pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Kontaktinformācija: Inga Zaharāne-Opincāne FMS mārketinga vadītāja +371 26411204, inga.zaharane-opincane@fms.lv Par FMS SIA FMS ir  IT projektu vadības, finanšu un grāmatvedības konsultāciju uzņēmumus, kas izplata, ievieš un uztur RVS Horizon un partneru programmatūras MicroStrategy risinājumus, kā arī veic ģeogrāfisko informācijas sistēmu izstrādi un ieviešanu un nodrošina individuālās programmatūras izstrādes. IT risinājumu ieviešanu FMS uzticējušas valsts sektora galvenās finanšu iestādes – Finanšu ministrija, Valsts kase un Valsts ieņēmumu dienests, kā arī Iekšlietu un Aizsardzības ministrijas. Uzņēmuma ieviestos resursu vadības risinājumus izmanto un novērtē arī lielākās pašvaldības. SIA FMS apkalpo tādus ražošanas un tirdzniecības uzņēmumus kā Pure Food un J. Rozes grāmatnīca. Uzņēmuma klientu vidū plaši pārstāvēta arī veselības aprūpes nozare - P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas 1.slimnīca,  sabiedrība ARS. Tāpat SIA FMS ir tehnoloģiju partneris LR Centrālajai statistikas pārvaldei, sadzīves ķīmijas ražotāju uzņēmumam Spodrība, eksporta orientētajai akciju sabiedrībai SAF Tehnika, kā arī uzņēmumam Latvijas Valsts meži. SIA FMS pieder FMS uzņēmumu grupai, kurā ietilpst arī SIA FMS Software, un SIA FMS Group.  SIA FMS Software ir programmizstrādes uzņēmums, kura izstrādātā Resursu vadības sistēma Horizon ir vadošais resursu vadības un plānošanas risinājums Latvijā lieliem, vidējiem uzņēmumiem un valsts un pašvaldību iestādēm. Savukārt SIA FMS Group nodrošina grupas uzņēmumu finanšu vadību un grāmatvedību, personāla vadību, kvalitātes vadību un sniedz atbalstu administratīvos un saimniecības jautājumos. Grupas uzņēmumos šobrīd strādā vairāk kā 150 darbinieki. FMS grupas 2011/12 finanšu gada konsolidētais apgrozījums bija 4 miljoni latu.