Moldovas parlamenta pārstāvji iepazīsies ar Latvijas pieredzi personas datu aizsardzības jautājumos
Moldovas parlamenta pārstāvji iepazīsies ar Latvijas pieredzi personas datu aizsardzības jautājumos   Lai iegūtu vispusīgas zināšanas par datu aizsardzības prasību ieviešanu Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos un to piemērošanu praksē, un apmainītos ar pieredzi personas datu aizsardzības jomā, no 26. līdz 27. septembrim Latvijā viesojas Moldovas Republikas delegācija.       Delegācijas sastāvā ir Moldovas parlamenta deputāti Kirils Motpans (Chiril MOȚPAN), Valsts drošības, aizsardzības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs, Ivans Zabunovs (Ivan ZABUNOV), Cilvēktiesību un etnisko attiecību komitejas pārstāvis, Vasile Bolea (Vasile BOLEA), Iecelšanas un imunitātes juridiskās komitejas pārstāvis, kā arī Eduards Raducans, (Eduard RĂDUCAN) Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra direktors. Tāpat delegācijai līdzi uz sanāksmēm dosies Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko (Eugen Revenco) un Maija Cuceaidze (Maia Cuceaidze) Moldovas Republikas vēstnieka trešā sekretāre. Moldovas Republikas delegācija ir ieinteresēta pēc iespējas vairāk uzzināt par personas datu aizsardzības sistēmu Latvijā, lai vērtīgākās atziņas un darbības principus ieviestu arī Moldovas Republikas personas datu aizsardzības sistēmā. Iegūto zināšanu un pieredzes piemērošana varētu notikt turpmāko gadu laikā, Moldovas Parlamenta deputātiem ņemot vērā personas datu aizsardzības principus, izvērtējot un pieņemot likumus. Pirmajā vizītes dienā Moldovas parlamentārieši un Nacionālā personas datu aizsardzības centra vadītājs tiksies ar Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru Jāni Bordānu, kā arī apmeklēs Datu valsts inspekciju, Tiesībsarga biroju un Satversmes tiesu, savukārt otrajā dienā Moldovas delegācija Saeimā tiksies ar Juridiskās komisijas vadību un apmeklēs arī Augstāko tiesu. Vizīte tiek organizēta Latvijas un Vācijas kopīgi īstenotā un ES finansētā Twinning projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana", Nr. MD 13 ENPI JH 03 17 (MD/29) ietvaros. Projekta mērķis ir Moldovas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana un tā ietvaros plānots saskaņot Moldovas nacionālos tiesību aktus datu aizsardzības jomā ar ES standartiem un sekmēt izpratni par datu aizsardzības tiesību aktiem.   Maruta Jēkabsone Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Projektu plānošanas un  īstenošanas nodaļas vecākā referente Tālr. 67036862, e-pasts: Maruta.Jekabsone@tm.gov.lv