Jaunumi
Bilde

Vairākās pasaules valstīs ar atzīstamiem panākumiem tiek īstenota Multidimensional Family Therapy (MDFT) programma (latviskotais nosaukums: Multidimensionālā Ģimenes terapijas programma) - uz pierādījumiem balstīta, plaša multisistēmiska ģimenes programma. Tā paredzēta jauniešiem, kuri lieto atkarības izraisošās vielas, jauniešiem ar garīgās veselības traucējumiem, kā arī tiem jauniešiem, kuriem ir augsts risks ilgstošā atkarības izraisošu vielu lietošanā, uzvedības traucējumos, un jauniešiem, kuriem novērots risks likumpārkāpumu veikšanā.

MDFT programmas galvenie mērķi ir novērst atkarību izraisošo vielu ļaunprātīgu lietošanu, likumpārkāpumus un veicināt psihiskās veselības uzlabošanu un attiecību uzlabošanu ģimenē un skolas vidē.

ESF projekta 9.1.2. “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros tika veikts pētījums par ieslodzīto un viņu ģimeņu sociālo stāvokli un integrāciju sabiedrībā Latvijā. Pētījuma mērķis bija novērtēt dažādus ieslodzījuma vietās veiktus pasākumus, kas vērsti uz ģimenisko saišu stiprināšanu starp ieslodzītajām personām un viņu ģimenēm. Izpētē centrālais jautājums bija noskaidrot, vai ģimenes un radinieku klātienes tikšanās un citi pasākumi tuviniekiem kopā ar ieslodzīto personu spēj palielināt ieslodzītā motivāciju veidot uz ģimenes vērtībām orientētu dzīvi un uzlabot ieslodzītā psiholoģisko stāvokli.

Pētījumu rezultātā, tiek rekomendēts pievērst uzmanību tieši vecāku-bērnu pilnvērtīgai komunikācijai un attiecību stiprināšanai. Tādejādi, izmantojot MDFT pieeju un iekļaujot ģimeni kā vienotu veselumu, ar resocializācijas procesu ir iespējams panākt pozitīvu ietekmi uz recidīvu. Pēc veiktajiem pētījumiem, tika secināts, ka MDFT programma uzlabo jauniešu problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes, kā arī uzlabo ģimenes funkcionēšanu, kas ir būtiska sastāvdaļa jauniešu pozitīvajā attīstībā.

Programma tiek īstenota arī mūsu abās kaimiņvalstīs - Igaunijā un Lietuvā. Kolēģus, kas ar to strādā, pieredzes apmaiņas braucienos ir apmeklējuši pārstāvji no Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotā ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija darba tirgū un sabiedrībā”.

Lai diskutētu par šīs programmas īstenošanas iespējām Latvijā, 20. septembrī, Tieslietu ministrijā tikās Labklājības un Tieslietu ministrijas pārstāvji, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta un Valsts probācijas dienesta pārstāvji.

 

Papildu informācija: Kopš 2016. gada Ieslodzījuma vietu pārvalde, īsteno ESF līdzfinansētu projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū". Kopējais projekta budžets ir 4 764 536 eiro no tiem 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, un 15 % līdzfinansē valsts. Projekta partneris ir Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī, izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmēt mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicināt bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.  

Informāciju sagatavoja: Arita Pečaka Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos Tālrunis: 67036837 E-pasts: Arita.Pecaka@tm.gov.lv