Informācija presei
NA frakcija atzinīgi vērtē tieslietu ministra Jāņa Bordāna darbu
Šodien tieslietu ministrs Jānis Bordāns Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!’’ – ‘’Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas sēdē informēja par paveiktajiem un tuvākajā laikā plānotajiem tiesu darba efektivizācijas pasākumiem. Ministrs Jānis Bordāns iepazīstināja sēdes dalībniekus ar izmaiņām likumdošanā, kas paredz tiesu priekšsēdētāju lomas stiprināšanu, īpaši pieskaroties tiesu priekšsēdētāju personāla vadības jautājumiem, akcentēja tiesas nolēmumu publicēšanas nozīmi, kas veicinās tiesas spriedumu un lēmumu pieejamību un sapratni sabiedrībai, savukārt kā būtisku jaunievedumu, lai mazinātos atlikto tiesas sēžu skaits, ministrs minēja tiesas kalendāra sasaisti ar advokātu un prokuroru kalendāru. Turpmāk īpaši tiks veltīta uzmanība tiesnešu kvalifikācijas celšanai, tiesnešu apmācības procesa pilnveidei, kā arī ministram notiks regulāras tikšanās un aktuālo lietu apspriede ar tiesnešiem, kas papildus stiprinās tiesas priekšsēdētāja lomu un tiesnešu atbildību.
„Pēdējos gados veiktās izmaiņas procesuālajos likumos ir bijušas vajadzīgas, bet turpmāk darbs pie likumu grozījumiem nav tas nepieciešamais un pietiekamais virziens. Rūpīgi ir veicama tiesu darba organizācijas caurlūkošana un nopietns darbs ar likuma piemērotājiem – tiesnešiem”,  sēdē akcentēja ministrs, „visiem plānotajiem pasākumiem jābūt tādiem, kas vainagotos ar Latvijas valstij atbilstošas mūsdienīgas tiesu struktūras izveidi.”
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!’’ – ‘’Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”  frakcija izteica tieslietu ministram Jānim Bordānam atzinību un atbalstu par paveiktajiem un iecerētajiem darbiem tieslietu nozares stiprināšanā.               Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv