Šodien Ministru kabinets nolēma nemainīt uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2010. gadam, proti – šī nodeva arī nākamgad būs Ls 0,25 mēnesī par vienu darbinieku. Nodevas apstiprināšanai valdība šodien pieņēma noteikumus par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2010. gadā. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas un VA „Maksātnespējas administrācija” speciālisti. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv