Informācija presei
Šodien, 18.decembrī, tieslietu ministram Gaidim Bērziņam notika pirmā darba tikšanās ar valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” (turpmāk tekstā - TTC) direktoru Māri Baltiņu, lai pārrunātu sadarbības iespējas nākotnē. Puses bija vienisprātis, ka sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos nepieciešams konceptuāls redzējums par prioritārajām jomām un dokumentiem, kas aģentūrai būtu jātulko. TTC direktors ministru informēja, ka aģentūra jau šī gada sākumā uzsākusi darba optimizāciju, samazināts darbinieku skaits, kā arī telpas, taču, lai nodrošinātu sekmīgu aģentūras tālāko darbību, būtu jādefinē, kādi dokumenti valsts iestāžu vajadzībām jātulko prioritāti un kādi tad, ja vēl atliekt finanšu un cilvēkresursi. Puses nolēma, ka nākotnē nepieciešams izvērtēt aģentūras iespējamo sadarbību ar Tiesu administrāciju, VSIA „Latvijas Vēstnesis”, VAS „Tiesu namu aģentūra” un citām Tieslietu ministrijas uzraudzībā esošām iestādēm. Tāpat ir jāanalizē, vai būtu nepieciešams atsevišķs likums, kas noteiktu vienotas terminoloģijas izstrādi. Šobrīd šo jautājumu regulē tikai Valsts valodas likuma 22.pants. TTC 3 galvenie darbības virzieni ir NATO dokumentācijas tulkošana, ES un citu starptautisko organizāciju dokumentācijas tulkošana, kā arī Latvijas tiesību aktu tulkošana ES valodās. Par budžeta samazinājumu vēl nepieciešams lemt un apspriest atsevišķās tikšanās reizēs. Tas nav Š.g. 28.oktobrī valdība pieņēma lēmumu, ka valsts aģentūra "Tulkošanas un terminoloģijas centrs" no 2009.gada 1.janvāra no Izglītības un zinātnes ministrijas pāries Tieslietu ministrijas padotībā. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536