Ceturtdien, 29. decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus”” un „Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem”. Grozījumi paredz izmaiņas iesnieguma par uzturlīdzekļu izmaksu veidlapā un Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) maksāto uzturlīdzekļu izmaksas kārtībā. Izmaiņas stāsies spēkā nākamā gada 1. aprīlī. No nākamā gada 1. aprīļa uzturlīdzekļus no UGF izmaksās par iepriekšējo mēnesi, nevis kā pašreiz - par esošo mēnesi. Līdz ar to par aprīli aprēķinātos uzturlīdzekļus izmaksās nevis aprīlī, bet gan maijā. Arī turpmāk uzturlīdzekļus izmaksās par iepriekšējo mēnesi. Iestājoties termiņam vai gadījumam, kad izbeidz maksāt uzturlīdzekļus no UGF, persona saņems par pēdējo mēnesi aprēķinātos uzturlīdzekļus nākamajā mēnesī pēc šī termiņa vai gadījuma iestāšanās. Tādējādi paredzēts mazināt tādu gadījumu skaitu, kad uzturlīdzekļi no UGF tiek izmaksāti nepamatoti. Līdz ar to personas atbrīvos no sloga, kāds rastos, atmaksājot UGF administrācijai nepamatoti saņemtos uzturlīdzekļus. Tātad personām, kuras saņems uzturlīdzekļus līdz 2012. gada 1. aprīlim un kuras būs tiesīgas saņemt uzturlīdzekļus arī par aprīli, ir jārēķinās ar vienreizēju uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukumu. Taču šīs personas tām pienākošos uzturlīdzekļus par pēdējo mēnesi saņems nākamajā mēnesī pēc tā termiņa vai gadījuma iestāšanās, kad uzturlīdzekļu izmaksa tiek izbeigta. Savukārt personas, kuras uzturlīdzekļus no UGF sāks saņemt pēc nākamā gada 1. aprīļa, uzturlīdzekļus par to mēnesi, kad iesniegts iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu, saņems nākamajā mēnesī pēc lēmuma par uzturlīdzekļu izmaksu pieņemšanas. Grozījumi arī paredz papildināt MK noteikumus ar kārtību, kādā izmaksā iesniedzējam aprēķinātos, bet vēl neizmaksātos uzturlīdzekļus bērna aizbildnim, kurš iecelts iesniedzēja nāves dēļ. Tas neietekmē citu valsts pabalstu saņemšanu, uz kuriem bērna aizbildnim ir tiesības pretendēt saistībā ar aizbildņa pienākumu uzņemšanos. Iesnieguma par uzturlīdzekļu izmaksu veidlapā precizēs informatīvo daļu, ka persona ir informēta, kādos gadījumos viņai ir jāziņo UGF administrācijai par tādiem apstākļiem, kas ietekmē tās tiesības saņemt uzturlīdzekļus no UGF. Tāpat arī paredzēts papildināt veidlapā ietvertās piezīmes ar norādi, kādi rekvizīti nav aizpildāmi, ja persona iesniegumu iesniedz, izmantojot elektronisko pakalpojumu valsts portālā www.latvija.lv Grozījumi vēl jāatbalsta valdībai. Grozījumus var lasīt MK mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas