No 1. aprīļa spēkā stāsies vairākas nozīmīgas izmaiņas uzturlīdzekļu saņemšanā un parādnieku kontroles mehānismos
Šī gada 1. aprīlī valsts garantētos uzturlīdzekļus to pieprasītājiem būs iespējams saņemt vienkāršāk un trīs reizes ātrāk. Vienlaikus uzturlīdzekļu parādnieki varēs noslēgt vienošanos ar UGFA par parāda atmaksu, savukārt tiem, kuri uzturlīdzekļus nemaksās - aizliegs izmantot transportlīdzekļu un kuģu vadīšanas tiesības.   Līdz ar aprīļa sākumu gaidāmas trīs būtiskas izmaiņas, kas nodrošinās ērtākus risinājumus uzturlīdzekļu saņemšanai un efektīvākas metodes parādu piedziņai ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) starpniecību. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka reforma valsts garantēto uzturlīdzekļu sistēmā un paredzētās izmaiņas tiesiskajā regulējumā būtiski atvieglos un paātrinās to saņemšanas procesu. “Jaunās izmaiņas motivēs vecākus pildīt savu pienākumu maksāt uzturlīdzekļus saviem bērniem un sekmēs parādnieku vietā izmaksāto līdzekļu atgūšanu – viņiem ir paredzētas jaunas iespējas parādu atmaksai, savukārt nemaksātājiem noteikti jauni ierobežojumi,” apstiprina tieslietu ministrs. Jaunā likuma pieņemšana un sabiedrības informēšana par paredzētajām izmaiņām jau ir devusi pozitīvu rezultātu – 2016.gadā valsts budžetā no uzturlīdzekļu parādniekiem ir atgūti viņu vietā izmaksātie finanšu līdzekļi 4 295 638 euro apmērā, kas ir par 66% vairāk nekā 2014.gadā, reformas nozīmi akcentē ministrs. Turpmāk valsts garantētos uzturlīdzekļus būs iepsējams iegūt līdz pat trim reizēm īsākā termiņā (līdzšinējo aptuveni 9 mēnešu vietā 3 mēnešu laikā). Ja starp vecākiem nepastāvēs strīds, uzturlīdzekļus varēs saņemt Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā administratīvā procesa ietvaros, uzreiz vēršoties UGFA. Vēl viens būtisks jauninājums - ir iespēja parādniekam piedalīties parāda segšanā savu finansiālo iespēju robežās. Ja parādnieks objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus pilnā apmērā un tāpēc uzturlīdzekļi parādnieka vietā tiek izmaksāti no fonda administratīvā procesa ietvaros, parādnieks ar UGFA varēs noslēgt vienošanos un atbilstoši tai piedalīties parāda segšanā savu finansiālo iespēju robežās. Līdz ar vienošanos, parādniekam netiks piemēroti vairāki citi likumā noteiktie parādnieka tiesību ierobežojumi un apturēts turpmāks likumisko nokavējuma procentu pieaugums. No 1. aprīļa paredzēts piemērot arī uzturlīdzekļu parādniekam transportlīdzekļa un kuģu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tiem parādniekiem, kuru vietā tiek izmaksāti valsts garantētie minimālie uzturlīdzekļi un kuri nav veikuši vismaz trīs secīgus uzturlīdzekļu maksājumus, kā arī nav noslēguši vienošanos par parāda atmaksu vai nepilda noslēgto vienošanos trīs secīgus mēnešus. Vienlaikus UGFA katrā gadījumā individuāli izvērtēs tiesību izmantošanas aizlieguma samērīgumu. 2017. gada 1. februārī stājās spēkā jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums ar mērķi paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku, efektivizēt un vienkāršot uzturlīdzekļu saņemšanas kārtību, kā arī noteikt stingrākus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem.  Būtiski, ka no šī gada 1. septembra personām, kuras turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas republikā, uzturlīdzekļus izmaksās līdz 21 gada vecumam.     Papildu informācija:   Kopējais parādnieku skaits šobrīd – 33 254 iedzīvotāji. Kopējais nedzēstais uzturlīdzekļu parāds sastāda aptuveni 207 674 390 EUR.   Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv