jmtgej

Otrdien, 2. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā", kas no šī gada 1. jūlija paredz nodrošināt pieejamāku civilstāvokļu aktu reģistru ierakstu informāciju.

Likumprojekts paplašina trešajām personām tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju. Atbilstoši likumprojektā paredzētajam personas šādu informāciju varēs iegūt, ja tās pamatos savu tiesisko ieinteresētību, vai būs pagājuši ne mazāk kā 30 gadi pēc tās personas miršanas fakta reģistrācijas, par kuru reģistra ieraksts izdarīts.

Norādāms, ka izziņas par civilstāvokļa akta reģistrāciju izsniegšanu tiks vērtētas katrā gadījumā individuāli, pamatojoties uz ieinteresētās personas uzrādītiem dokumentiem, kas apliecina personas, par kuru attiecīgais reģistra ieraksts izdarīts, miršanas faktu, un pārliecinoties par personas miršanas fakta reģistrēšanu Civilstāvokļu aktu reģistrā.

Izziņas par civilstāvokļa akta reģistrāciju izsniegšana ir maksas pakalpojums. Par likumprojekta grozījumiem vēl būs jālemj Saeimai. Ar likumprojektu var iepazīties Tiesību aktu portālā.