Informācija presei
No 1. septembra amatpersonas deklarācijas iesniegs arī advokāti – maksātnespējas procesa administratori
Otrdien, 30.augustā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts amatpersonu deklarāciju aizpildīšanas kārtību, lai atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam un Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” precizētu deklarācijā norādāmo ziņu apjomu tiem maksātnespējas procesa administratoriem, kuri vienlaikus ir arī advokāti.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ir gandarīts, ka šodien ir noslēdzies darbs pie maksātnespējas procesa administratoru valsts amatpersonas statusa noteikšanas. “Ir sperts pēdējais solis, lai novērstu nepilnības, uz kurām norādīja Satversmes tiesa saistībā ar valsts amatpersonas statusa piemērošanu maksātnespējas procesa administratoriem-advokātiem,” uzsver tieslietu ministrs.
Maksātnespējas procesa administratora valsts amatpersonas statusa noteikšanas mērķis – nodrošināt administratoru neatkarīgu, neieinteresētu un sabiedrībai caurskatāmu darbību, pildot tiem Maksātnespējas likumā noteiktos pienākumus. Dzintars Rasnačs uzsver, ka šis maksātnespējas reformas posms ir noslēdzies un šobrīd ir jākoncentrē spēks un resursi, lai to turpinātu ar nākamajiem soļiem, tostarp administratoru eksaminācijas funkcijas nodošanu valsts rokās, kā arī maksātnespējas procesu uzraugošās iestādes – Maksātnespējas administrācijas kapacitātes stiprināšanai. “Neskatoties uz pretestību, maksātnespējas reformas virzās uz priekšu un šīs jomas sakārtošanas plāns tiks īstenots,” atzīst tieslietu ministrs. Atbilstoši š.g. 9.jūnijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonai, kura vienlaikus ir arī advokāts, ir paredzēts izņēmums – minētās personas savā valsts amatpersonas deklarācijā norāda ziņu apjomu tādā apmērā, kas nodrošina advokātu profesionālās darbības garantijas. Valsts amatpersonas deklarācijā, sniedzot informāciju par gūtajiem visu veidu ienākumiem no advokāta profesionālās darbības, būs jānorāda tikai kopējā gūto ienākumu summa, nevis ienākumu avotus (fiziskās vai juridiskās personas) identificējoša informācija. Vienlaikus nebūs jānorāda informācija par veiktajiem darījumiem advokāta profesionālās darbības ietvaros. Valdības atbalstītie grozījumi attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos stāsies spēkā 2016. gada 1. septembrī – atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” sākot ar šo datumu valsts amatpersonai – maksātnespējas procesa administratoram, kurš vienlaikus ir arī advokāts – ir noteikts pienākums iesniegt sākotnējās valsts amatpersonas deklarācijas.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.