Informācija presei
No 1.februāra būtiskas izmaiņas Latgales reģiona tiesu darbā
2016.gada 12.janvārī Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz Latgales tiesu apgabala rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu reorganizāciju no šī gada 1.februāra. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām tika izstrādāti, jo Tieslietu padome 2015.gada oktobrī apstiprināja Latgales tiesu apgabalā esošo Ludzas, Balvu un Preiļu rajona tiesu un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu un Krāslavas rajona tiesas reorganizācijas plānu. Atbilstoši apstiprinātajam plānam no 2016.gada 1.februāra Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā būs divas rajona (pilsētas) tiesas – Daugavpils tiesa un Rēzeknes tiesa, paredzot, ka šo tiesu darbība tiek nodrošināta arī līdzšinējo tiesu atrašanās vietās:
  • Rēzeknes tiesas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējās Balvu rajona un Ludzas rajona tiesas telpās;
  • Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējās Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas telpās. Ludzā zemesgrāmatu nodaļā iesniedzamo dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu nodrošinās kompetents darbinieks Rēzeknes tiesas telpās (Ludzā);
  • Daugavpils tiesas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējās  Preiļu rajona un Krāslavas rajona tiesas telpās;
  • Daugavpils tiesas zemesgrāmatas nodaļas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējās Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļas telpās.
Reformas mērķis ir risināt tiesu efektivitātes problēmjautājumus – paaugstināt tiesu efektivitāti, nodrošinot tiesnešu un tiesu specializāciju, nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē (kas ir apgrūtināta mazās tiesās neliela tiesnešu skaita dēļ) un augstu nolēmumu kvalitāti, tiesnešu un lietu rotāciju, kā arī stiprināt tiesu priekšsēdētāju lomu tiesas resursu efektīvā izmantošanā. Reorganizācija nozīmē tiesu un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu reformu organizatoriskā līmenī, proti, tiesu vada viens tiesas priekšsēdētājs, tajā ir vienota lietu sadales sistēma un tiesnešu slodžu izlīdzināšana notiek pēc vienota principa. Izmaiņas paredz, ka tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbība, tostarp dokumentu iesniegšana un izsniegšana, parakstu uz nostiprinājuma lūguma apliecināšana un citi tiesas un zemesgrāmatu nodaļas pakalpojumi tiks nodrošināti turpat, kur līdz šim. Reforma palielina tiesas pieejamību, jo dokumentus būs iespējams iesniegt jebkurā no tiesas atrašanās vietām pēc personas izvēles. Piemēram, Rēzeknes tiesā iesniedzamu pieteikumu persona varēs iesniegt jebkurā no tiesas atrašanās vietām Rēzeknē, Ludzā vai Balvos. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv