Informācija presei
No 1.februāra būtiskas izmaiņas Latgales reģiona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbā
Atbilstoši Tieslietu padomes lēmumam ar 2016.gada 1.februāri Latgales reģiona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas tiks apvienotas, izveidojot divas lielas tiesas. Turpmāk Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā būs Daugavpils tiesa un Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kā arī Rēzeknes tiesa un Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa. Tiesu reorganizācija nozīmē tiesu un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu reformu organizatoriskā līmenī. Līdz ar to  pēc reformas tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbība tiks nodrošināta  līdzšinējās tiesu un zemesgrāmatu nodaļas atrašanās vietās:
  • Rēzeknes tiesas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējās Balvu rajona un Ludzas rajona tiesas telpās;
  • Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējās Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas telpās. Ludzā zemesgrāmatu nodaļā iesniedzamo dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu nodrošinās kompetents darbinieks Rēzeknes tiesas telpās (Ludzā);
  • Daugavpils tiesas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējās  Preiļu rajona un Krāslavas rajona tiesas telpās;
  • Daugavpils tiesas zemesgrāmatas nodaļas darbība tiks nodrošināta arī līdzšinējās Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļas telpās.
! Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas informatīvo materiālu par reformas mērķiem un būtību, tās ieviešanu Latgales reģionā un biežāk uzdotajiem jautājumiem. Šeit pieejama infografika, kurā vizuāli attēlota reformas ieviešana.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv