Informācija presei
2010. gada 1.maijā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, kas paredz komercdarbības vides atbalsta un SIA ar samazinātām pamatkapitāla lieluma (turpmāk - mikrosabiedrība) prasībām regulējumu. Grozījumi likumā paredz mikrosabiedrības atbrīvot no oficiālās publikācijas maksas līdz 2012. gada 1. maijam par tādu komercreģistra ziņu izsludināšanu, kas saistītas ar  pamatkapitāla palielināšanu. Turklāt samazināta oficiālā publikācijas maksa par komercreģistrā izdarītu ierakstu par jaunu mikrosabiedrību izsludināšanu līdz Ls 12,60. Lai nodrošinātu šo pasākumu īstenošanu, vakar Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību. Ar pilnu noteikumu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv