No 2020. gada būs izmaiņas valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksā
Atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma (Fonda likums) pārejas noteikumiem no 2020. gada pieaugs no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (Fonds) izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs, vienlaikus paredzot to atsaisti no minimālās mēneša darba algas. Ja no Fonda 2019. gadā uzturlīdzekļi bērnam līdz 7 gadu vecumam tiek izmaksāti 103, 20 euro apmērā ik mēnesi, tad 2020. gadā tie būs 107,50 euro. Bērnam no 7 gadu vecuma līdz 21 gadu vecumam šobrīd uzturlīdzekļi tiek izmaksāti 122,50 euro apmērā ik mēnesi, savukārt no 2020. gada - 129,00 euro. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju (Fonda administrācija) ir ieviesusi vairākus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem, lai veicinātu atgūto līdzekļu pieaugumu (piemēram, kriminālatbildības piemērošana par izvairīšanos no bērna uzturēšanas pienākuma, transportlīdzekļa un kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums utt.). Minēto pasākumu rezultātā ir būtiski palielinājies atgūto parādu kopējais apmērs. Piemēram, 2018. gadā vidēji mēnesī tika atgūti 16 % no izmaksātajiem uzturlīdzekļiem, 2019. gadā līdz šim brīdim vidēji mēnesī - 21 % no izmaksātajiem uzturlīdzekļiem. Tomēr, neskatoties uz ieviestajiem ierobežojumiem, kopējais parādnieku skaits un viņu parādsaistības pret valsti ar katru gadu turpina pieaugt. Ja 2017. gadā uzturlīdzekļu parādnieku skaits bija 35 173, tad šobrīd uzturlīdzekļu parādnieku skaits ir pieaudzus gandrīz par 6000 personām. Lai līdzsvarotu izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru ar pieejamiem valsts budžeta līdzekļiem un nodrošinātu uzturlīdzekļus visiem bērniem, kuri nesaņem uzturlīdzekļus no saviem vecākiem, bet saņem tos no Fonda, izstrādāti grozījumi Fonda likumā, paredzot, ka valsts garantētie uzturlīdzekļi tiek atsaistīti no minimālās mēneša darba algas. Minētie grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra lēmumu un tos Ministru kabinets skatīs 2019. gada 1. oktobra sēdē. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Fonda administrāciju turpina darbu pie jaunu mehānismu izstrādes, lai motivētu parādnieku nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem. Piemēram, tiek plānota ciešāka Fonda administrācijas sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu, lai cīnītos pret tiem parādniekiem un viņu darba devējiem, kas piedalās patieso ienākumu slēpšanā. Tāpat tiek strādāts pie regulējuma, kas ļaus parādniekiem piemērot jaunus ierobežojumus, tajā skaitā aizliegumu spēlēt azartspēles.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv