Informācija presei

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi no 2020. gada 1. janvāra atsāks īstenot projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses. 

Projekta ietvaros bez maksas tiks nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas, katra 60 minūšu apmērā. Sertificēta mediatora bezmaksas pakalpojumus būs iespējams saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanā, kā piemēram, saskarsmes jautājumos, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanā, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanā, vecāku attiecību risināšanā un savstarpējās komunikācijas uzlabošanā, bērnu audzināšanas jautājumos, laulības šķiršanā u.c.

Lai projekta ietvaros pieteiktos mediācijas pakalpojuma saņemšanai, jāvēršas pie sava izvēlētā un projektā iesaistītā sertificētā mediatora (informācija tiks publicēta Sertificētu mediatoru padomes mājaslapā www.sertificetimediatori.lv) vai Sertificētu mediatoru padomē (smp@mediacija.lv, tālr. 28050777). Tiesā uzsākta strīda gadījumā informāciju par mediācijas iespējām var jautāt arī tiesā.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv