No amata atceļ zvērinātu tiesu izpildītāju Granti
Šī gada 7.maijā tieslietu ministra pienākumu izpildītājs Guntis Belēvičs pieņēma lēmumu atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju Ritu Granti. Zvērinātai tiesu izpildītājai tika piemērots bargākais sods – atcelšana no amata, ņemot vērā izdarītos pārkāpumus, kas saistīti ar kaitējuma nodarīšanu valsts un privātpersonu interesēm, kā arī zvērinātu tiesu izpildītāju institūta prestižam. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs jau šī gada 8.aprīlī ierosināja disciplinārlietu pret Ritu Granti, ko Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (Komisija) skatīja 2015.gada 16.aprīļa sēdē. Komisija konstatēja vairākus zvērinātas tiesu izpildītājas pieļautos pārkāpumus, tostarp visu Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 lietvedībā esošo izpildu lietu nenodošanu, vairāku izpildu lietu bez tiesiska pamatojuma pārsūtīšanu citam zvērinātas tiesu izpildītājas iecirknim, kā arī izpildu lietvedības izbeigšanu bez izpildes (kaut arī netika segts parāds Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai) u.c. Ņemot vērā minēto, zvērināta tiesu izpildītāja Rita Grante ir pārkāpusi Civilprocesa likuma 563.panta pirmo un otro daļu, 572.1 panta otro daļu, Tiesu izpildītāju likuma 32.panta trešo daļu, kā arī Ministru kabineta noteikumu par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību 14.punktu un 15.2.apakšpunktu. Komisijas ieskatā tiesu izpildītājas pārkāpumi nav savienojami ar šī amata pienākumu izpildi. Tāpat Komisija uzskatīja, ka ar cita disciplinārsoda piemērošanu nav iespējams novērst turpmākos zvērinātas tiesu izpildītājas darbības pārkāpumus, un šī gada 22.aprīlī tā lēma ierosināt tieslietu ministram zvērinātas tiesu izpildītājas Ritas Grantes atcelšanu no amata.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv