No amata atcelta zvērināta tiesu izpildītāja A.Geslere
Ar tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Naudiņa 2014. gada 7. augusta lēmumu no amata atcelta zvērināta tiesu izpildītāja A.Geslere. Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2014.gada 23.jūlija sēdē izskatīja tieslietu ministres pienākumu izpildītāja labklājības ministra U. Auguļa 2014.gada 9.jūlijā ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju A.Gesleri. 2014.gada 28.jūlijā disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināta tiesu izpildītāja pārkāpusi virkni tiesību normu. Pieļautie pārkāpumi izpaudās A. Geslerei nenododot citai tiesu izpildītājai vismaz 59 izpildu lietas, bet vairāk kā 500 nodotās izpildu lietas nereģistrējot lietvedības sistēmā, nesastādot aprēķinus izpildu lietās, kurās saņemta atlīdzība, neizsniedzot izpildu dokumentu piedzinējam, lai gan periodisko maksājumu parāda piedziņa pabeigta, nereģistrējot saņemtos dokumentus, nesakārtojot atsevišķas izpildu lietas katram saņemtajam izpildu dokumentam, kā arī atrodoties prombūtnē bez tiesiska pamata. Tāpat A. Geslere pieļāvusi pārkāpumus depozītu summu uzskaitē. Ņemot vērā pieļauto disciplināro pārkāpumu kopējo raksturu un smagumu, pašas zvērinātas tiesu izpildītājas sniegtos paskaidrojumus, disciplinārlietu komisija, uzskatot, ka minētie pārkāpumi liecina par paviršu pieeju savu amata pienākumu pildīšanā, nolēma toreizējai tieslietu ministrei B.Brokai ierosināt atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju A.Gesleri. Ar tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Naudiņa 2014. gada 7. augusta lēmumu zvērināta tiesu izpildītāja A.Geslere ir atcelta no amata. Šo lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā, bet tas neaptur lēmuma darbību. Lemjot par soda piemērošanu, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs ņēma vērā A.Gesleres pieļauto pārkāpumu kopējo raksturu, smagumu un sistemātiskumu, kas saistīts ar kaitējuma nodarīšanu ne vien valsts un privātpersonu interesēm, bet arī zvērinātu tiesu izpildītāju institūta prestižam, A.Gesleres kā valsts amatpersonas statusu un ar to saistīto paaugstināto atbildību par savu rīcību.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv