Informācija presei
No amata atcelts zvērināts tiesu izpildītājs
2016.gada 28.jūnijā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pieņēmis lēmumu atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju. Bargākais disciplinārsods – atcelšana no amata – ir uzlikts par būtiskiem zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumiem, kas radījuši kaitējumu valsts un privātpersonu, kā arī par zvērinātu tiesu izpildītāju institūta prestiža un sabiedrības uzticības zvērinātiem tiesu izpildītājiem kā valsts amatpersonām graušanu. Disciplinārsods – atcelšana no amata – ir piemērots uz Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas 2016.gada 14.jūnija lēmuma pamata, komisijai izskatot divas pret zvērinātu tiesu izpildītāju ierosinātās disciplinārlietas – ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2016.gada 13.aprīļa lēmumu un ar tieslietu ministra Dzintara Rasnača 2016.gada 18.maija rīkojumu. Disciplinārlietu komisija secināja, ka tiesu izpildītājs ir pieļāvis rupjus Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa pārkāpumus, būtiskus Civilprocesa likuma un citu zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumus, veicot ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā. Tāpat tika konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs bija pieņēmis izpildei izpildu dokumentus no piedzinēja, ar kuru viņu saista līgumtiesiskas attiecības. Minētais rada šaubas par zvērināta tiesu izpildītāja spēju saglabāt objektivitāti un neitralitāti, kā arī spēju izpildīt nolēmumus likumā paredzētajā kārtībā attiecīgajās izpildu lietās. Izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja pārkāpumus, viņa sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, komisija uzskatīja, ka konkrētie pārkāpumi nav savienojami ar zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pildīšanu, un nolēma ierosināt tieslietu ministram atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju. Tieslietu ministra lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu zvērināts tiesu izpildītājs var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur minētā lēmuma darbību. Jau ziņots, ka par būtiskiem pārkāpumiem šogad februārī tieslietu ministrs citam zvērinātam tiesu izpildītājam arī piemēroja bargāko disciplinārsodu - atcelšanu no amata, pamatojoties uz Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas lēmuma pamata. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu disciplinārlietu komisijas sastāvā ir divi zvērināti tiesu izpildītāji un viens Augstākās tiesas tiesnesis, kā arī divi pārstāvji no TM.     Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv