Informācija presei
No amata rosina atcelt tiesnesi
  Šodien, 24.oktobrī, notika Tiesnešu disciplinārkolēģijas kārtējā sēde, kuras laikā tika skatītas trīs disciplinārlietas. Tā, ar pilsētas tiesas priekšsēdētāja lēmumu ierosināta disciplinārlieta pret tiesnesi par krimināllietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību. Tiesnešu disciplinārkolēģija, izskatot ierosināto disciplinārlietu, nolēma ierosināt tiesnesi atcelt no amata. Šo lēmumu var pārsūdzēt Disciplinārtiesā septiņu dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas. Savukārt ar tieslietu ministra rīkojumu pret pilsētas tiesas tiesnesi ierosināta disciplinārlieta par Tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu un par tiem pašiem apstākļiem ar apgabaltiesas priekšsēdētāja lēmumu ierosināta disciplinārlieta pret minēto tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšana. Tiesnešu disciplinārkolēģija, izskatot ierosinātās disciplinārlietas, pilsētas tiesas tiesnesim piemēroja disciplinārsodu – rājienu. Vēl tika izskatīta disciplinārlieta pret tiesnesi, kas ierosināta pēc pilsētas tiesas priekšsēdētāja lēmuma par ceļu satiksmes noteikumu (administratīvu) pārkāpumu.  Tiesnešu disciplinārkolēģija šodien disciplinārlietu nolēma izbeigt, jo konstatēja, ka ir iestājies likumā noteiktais noilgums disciplinārsoda uzlikšanai.   Papildu informācija: Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izveidota tiesnešu konferencē, un kura izskata disciplinārlietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem.     Laura Majevska   Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv