Informācija presei
No jaunizveidotā Konfiskācijas fonda tiek piešķirti līdzekļi efektīvākai finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai
Piektdien, 26. oktobrī, notika Noziedzības novēršanas padomes sēde, kurā tika atbalstīti nepieciešamie pasākumi efektīvākai finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai.
Pēc sēdes Dzintars Rasnačs uzsvēra: “Šodien savu darbu ir uzsācis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds.” Viņš norādīja, ka Konfiskācijas fonda mērķis ir pastiprināt cīņu pret finanšu un ekonomisko noziegumiem, tostarp, uzlabojot izmeklēšanas iestāžu materiāltehniskās iespējas un stiprinot analītiskā darba kapacitāti un personāla kvalifikāciju.
  Padomes lēmumā paredzētajiem mērķiem finanšu līdzekļi tiks izmaksāti Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, prokuratūrai un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, kā arī Finanšu, Iekšlietu, Labklājības un Tieslietu ministrijai. Atbilstoši padomes lēmumam Konfiskācijas fonda līdzekļi 1 390 697 eiro apmērā piešķirti speciālās tehnikas un programmatūras iegādei, kā arī specializētu apmācību nodrošināšanai. Plānoto pasākumu īstenošanas termiņš nav ilgāks par 12 mēnešiem no līdzekļu saņemšanas dienas. Valsts institūcijām ir pienākums iesniegt pārskatu par katru īstenoto pasākumu – izlietoto līdzekļu apmēru un sasniegtajiem rezultātiem.   Papildu informācija: 2017. gada 1.augustā spēkā stājās Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums, kas paredz daļu no valsts budžetā ieskaitītajiem konfiscētajiem noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem novirzīt atsevišķā budžeta programmā, lai īstenotu nepieciešamos pasākumus finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Saskaņā ar valdības noteikto kārtību Valsts kase trīs reizes gadā Konfiskācijas fondā ieskaita 50 procentus no valsts budžetā iemaksāto konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu summas, bet ne vairāk kā divus miljonus eiro.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.