Informācija presei
No Konfiskācijas fonda tiek piešķirti līdzekļi efektīvākai finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai
Otrdien, 7. janvārī, Noziedzības novēršanas padome nolēma no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda piešķirt finansējumu 1 580 035 eiro apmērā finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai, kā arī atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Atbilstoši padomes lēmumā paredzētajiem mērķiem finanšu līdzekļi tiks izmaksāti prokuratūrai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Finanšu izlūkošanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, Valsts tiesu ekspertīžu birojam, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram, kā arī Iekšlietu ministrijai, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram un Valsts policijai. Finanšu līdzekļi ir pieprasīti speciālās tehnikas un programmatūras iegādei, kā arī specializētu apmācību nodrošināšanai, lai pilnveidotu valsts iestāžu materiāli tehnisko nodrošinājumu un attīstītu analītiskā darba kapacitāti, tostarp nodrošinātu operatīvos pasākumus, izmeklēšanas darbības, pierādījumu iegūšanu un to apstrādi. Plānoto pasākumu īstenošanas termiņš nav ilgāks par 12 mēnešiem no līdzekļu saņemšanas dienas. Valsts institūcijām ir pienākums iesniegt pārskatu par katru īstenoto pasākumu – izlietoto līdzekļu apmēru un sasniegtajiem rezultātiem. Padomes sēdes laikā Tiesu administrācijas pārstāvis sniedza aktuālo informāciju par e-lietas ieviešanu. E-lietas programmas mērķis ir nodrošināt vienotu elektronizētu procesu no izmeklēšanas uzsākšanas līdz tiesvedības un sodu izpildes procesu pabeigšanai. Programmas pirmajā posmā iesaistījusies prokuratūra un tiesu iestādes, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvalde un Valsts probācijas dienests. E-lietas izveides pirmais posms noslēgsies 2021.gadā. Otrajā posmā e-lietas programmai pieslēgsies arī izmeklēšanas iestādes ar savām IT sistēmām. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns atzina, ka 2020.gads ir būtisks, lai noteiktajā termiņā un apjomā pabeigtu e-lietas informatīvo sistēmu. Šobrīd visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek ieviesti jauni un vienoti risinājumi izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveidošanā, uzsvēra J.Bordāns. FOTO (Valsts kanceleja)   Papildu informācija: Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums paredz daļu no valsts budžetā ieskaitītajiem konfiscētajiem noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem novirzīt atsevišķā budžeta programmā, lai īstenotu nepieciešamos pasākumus finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Saskaņā ar valdības noteikto kārtību Valsts kase trīs reizes gadā Konfiskācijas fondā ieskaita 50 procentus no valsts budžetā iemaksāto konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu summas, bet ne vairāk kā divus miljonus eiro.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.