No marta tiek reorganizēta Siguldas tiesa un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa
No šī gada 1.marta tiek reorganizēta Siguldas tiesa un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa.  Reorganizācija paredz abu tiesu darbības izbeigšanu un funkciju pārdali. Siguldas tiesa tiek pievienota Rīgas rajona tiesai, kuras darbības teritorijā turpmāk ietilps Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads, Inčukalna novads, Krimuldas novads, Ķekavas novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads un Stopiņu novads. Lai arī Siguldas pilsētas tiesas pievienošana Rīgas rajona tiesai nozīmē pārveidi organizatoriskā līmenī (viens tiesas priekšsēdētājs, vienota lietu sadales sistēma, tiesnešu slodžu izlīdzināšana), bet faktiski Siguldas tiesas nams un tajā strādājošie darbinieki paliks turpat, kur bijuši līdz šim. Turpmāk Siguldas iedzīvotāji varēs iesniegt savus pieteikumus tiesā Siguldā, Šveices ielā 27, vai Rīgā, Lomonosova ielā 10. Savukārt Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu reorganizēs, pārceļot tās tiesnešus darbā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un citās noslogotākajās Rīgas pilsētas tiesās – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā. Pēc izmaiņu stāšanās Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā iekļausies arī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas darbības teritorija. Arī šī reorganizācija iedzīvotājiem neradīs neērtības, jo jau šobrīd Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa fiziski ir izvietotas vienā ēkā – Abrenes ielā 3. Plašāka informācija pieejama Latvijas Tiesu portālā www.tiesas.lv   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv