Informācija presei Jaunumi
kursi

Ceturtdien, 1. jūlijā, spēkā stājas grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz tiesai tiesības uzlikt pienākumu varmākām apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai. Likuma grozījumu mērķis ir novērst un mazināt turpmākus vardarbības riskus, kā arī darboties preventīvi, lai vardarbības situācijas neatkārtotos vai vismaz mazinātos, koriģējot personas vardarbīgas uzvedības paradumus.

Likuma grozījumi paredz vardarbīgās personas pienākumu gada laikā no tiesas lēmuma saņemšanas dienas apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, kā arī nosaka vardarbīgajai personai pienākumu ar līdzmaksājumu daļēji segt sociālās rehabilitācijas kursu izmaksas. Līdzmaksājuma apjoms atkarīgs no tā, cik ilgā laikā pēc tiesas lēmuma saņemšanas vardarbīgā persona uzsāk kursu apgūšanu. Proti, ja kursu apguve tiek uzsākta sešu mēnešu laikā no tiesas lēmuma saņemšanas dienas, tad līdzmaksājums paredzēts tikai desmit procentu apmērā no kursa izmaksām.

Vardarbīgajai personai kursi būs jāapmeklē tiesas lēmumā norādītajā sociālās rehabilitācijas iestādē.  Gadījumā, ja vardarbību veikusī persona nepildīs likumā noteiktos pienākumus – tai varēs piemērot kriminālatbildību.

Lai aizsargātu indivīda tiesības, pieteikumu tiesā par pagaidu aizsardzību no vardarbības, lūdzot tiesu noteikt pienākumu vardarbīgajai personai apgūt kursus uzvedības korekcijai (un arī citus aizsardzības pasākumus no vardarbības), var iesniegt no vardarbības cietusī persona, bāriņtiesa, ja bērna vecāks vai aizbildnis nav iesniedzis pieteikumu. Vienlaikus to var iesniegt ar policijas starpniecību.

Paredzams, ka likuma grozījumu ieviestais pagaidu aizsardzības līdzeklis būs efektīvs veids, lai mazinātu vardarbīgu situāciju rašanos un risinātu vardarbības riskus sabiedrībā ilgtermiņā.