Informācija presei
No šodienas Patentu valdei jauns direktors
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns šodien apsveica Sandri Laganovski ar stāšanos Latvijas Republikas Patentu valdes direktora amatā.
„Kā vēsta sens sakāmvārds, tad arī tūkstošiem jūdžu garš ceļojums sākas ar pirmo soli,” savu pirmo darba dienu sākot un uzrunājot kolēģus, apņēmīgi uzsver jaunais Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis. Sandris Laganovskis pauda pārliecību, ka kopīgiem spēkiem izdosies nodrošināt to, ka Patentu valde ir un būs efektīva, kvalitatīva un uz pakalpojuma saņēmēja interesēm vērsta iestāde.
Kā vienu no prioritātēm, strādājot Patentu valdes direktora amatā, Sandris Laganovskis min iestādes lomas stiprināšanu, skaidrojot sabiedrībai intelektuālā īpašuma tiesības, kas nodrošina inovāciju attīstību, jaunu tehnoloģiju un paņēmienu ieviešanu ražošanā. To atzinīgi novērtēja tieslietu ministrs Jānis Bordāns, piebilstot, ka jaunu ideju īstenošana komercdarbībā nenoliedzami ir būtiska valsts kopīgā attīstībā un starptautiskā atpazīstamībā. Sandris Laganovskis bija viens no septiņiem pretendentiem, kuri pieteica savu kandidatūru Patentu valdes direktora amatam. Pretendentus divās kārtās vērtēja tieslietu ministra apstiprināta komisija, kuras priekšsēdētājs bija Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis. Sandris Laganovskis pārliecinoši atbilda visām nolikumā izvirzītajām vērtēšanas prasībām, kā arī augsti tika vērtēta viņa 13 gadu pieredze tieslietu jomā gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Līdz šim Sandris Laganovskis bija tieslietu padomnieks Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Kā Tieslietu ministrijas padomnieks Briselē viņš pārstāvēja ministrijas intereses intelektuālā īpašuma, krimināltiesību, datu aizsardzības, tieslietu jomas ārējās dimensijas un Starptautiskās krimināltiesas Padomes darba grupās.   Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv