Jaunumi
evves

Būt gatavam sniegt roku un dāvāt gaismu sabiedrības vistumšākajā daļā ir lielas drosmes, atbildības un stipra Cilvēka pazīme. Brīvprātīgie simbolizē to sabiedrības daļu, kura ir gatava iekļaut un atzīt katru sabiedrības locekli kā vērtību. Mēs dzīvojam tik labi, cik labi dzīvo mūsu sabiedrības vājākais posms, tāpēc sniegt savas zināšanas, prasmes un pieredzi ir būtiski, lai veicinātu mūsu nelielās valsts attīstību uz stiprāku sabiedrību un drošāku nākotni.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Kristīne Beitele min: “Katrs brīvprātīgā darba veicējs ir kā gaisma tumšajos un sarežģītajos brīžos, dodot mūsu klientiem iespēju ieraudzīt jaunu ceļu uz likumpaklausīgu dzīvi un brīvību.”

Lai aktualizētu brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās un tā lomu sabiedrības drošības veicināšanā, Ieslodzījuma vietu pārvalde š.g. 10. un 11.maijā rīkoja brīvprātīgo apmācības.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvprātīgā darba koordinatore (Centrālā aparāta Resocializācijas daļas vecākā inspektore) Lāsma Kokoreviča atzīst: “Ir ārkārtīgi liels gandarījums pēc divām apmācību dienām. Ieslodzījumu vietu pārvaldes Mācību Centrs kopā ar kolēģiem no ieslodzījuma vietām ir paveikuši lielu darbu, lai topošie brīvprātīgie būtu labi sagatavoti darbam ieslodzījuma vietā, zinātu kā rīkoties attiecīgās situācijās un varētu noslīpēt savas brīvprātīgā darba iniciatīvas, kas kalpotu aktuālām ieslodzīto vajadzībām.”

10. maijā apmācības notika attālināti, kuru laikā Ieslodzījumu vietu pārvaldes pieredzējušie kolēģi dalījās ar zināšanām, kas sagatavo drošam brīvprātīgo darbam. Izpratne par to, kā cilvēks nonāk līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, ko nozīmē resocializācija, sniedza ieteikumus, kā izveidot un saglabāt robežas, kā arī aktualizēja drošības un ētikas jautājumus, kurus jāievēro ienākot ieslodzījuma vietā.

lmla


Savukārt 11. maijā apmācības norisinājās klātienē, Tieslietu ministrijas telpās, kopā ar mācību spēkiem, brīvprātīgā darba koordinatoriem no ieslodzījuma vietām, esošajiem un topošajiem brīvprātīgā darba veicējiem. Izskanēja pieredzējušo brīvprātīgo pieredzes stāsti, darba grupās tika apspriestas katras ieslodzījuma vietas specifika, resursi un ieslodzīto vajadzības, lai spētu veiksmīgāk attīstīt brīvprātīgā darba iniciatīvas, risināt sarežģītas ētiskas situācijas, kas var rasties strādājot ar ieslodzītajiem.

d a ds xz

L. Kokoreviča ar gandarījumu min: “Liela pateicība mūsu esošajiem brīvprātīgajiem, kuri bija klātesoši un dalījās ar savu nenovērtējamo pieredzi, kas ļāva patiesi ieskatīties, kāda ir brīvprātīgā loma resocilizācijas procesā. Ideju darbnīcās kopā tika radītas vairāk nekā 16 jaunas iniciatīvas, kuras realizēs jaunie un esošie brīvprātīgie kopā. Apmācības ir garām, bet visinteresantākais tikai priekšā!”

m  jk

#BrīvprātīgiParDrošākuSabiedrību

 

Informāciju sagatavoja:

Ieslodzījuma vietu pārvalde